Inžinjerijska obuka za savlađivanje vodenih prepreka

Četvrtak, 1.12.2022 | Obuka
Na delu Save kod Šapca u toku je redovna obuka pripadnika Prvog pontonirskog bataljona Rečne flotile za izvršavanje zadataka u skladu sa namenom ove jedinice.

Obuka se realizuje radi održavanja visokog nivoa osposobljenosti profesionalnog sastava za pružanje operativne podrške borbenim snagama prilikom izvođenja operacija u zahvatu unutrašnjih plovnih puteva.

U skladu sa programom obučavanja, uvežbavaju se taktičke radnje i postupci prilikom organizovanja skelskih, mostovnih i desantnih mesta prelaska i transporta sredstava amfibijskim transporterima, uz primenu mera neposredne zaštite jedinice. Istovremeno se proveravaju i normirane radnje i propisani standardi za formiranje skela od plovnih članaka i efikasno savlađivanje vodene prepreke.

Realizacijom ove obuke i neprekidnim usavršavanjem u pontonirskim bataljonima Rečne flotile obezbeđuje se visok nivo obučenosti pripadnika jedinice, što je, uz ispravnost tehnike, najvažniji preduslov za efikasno izvođenje inžinjerijskih dejstava na reci.

Povezane vesti