Obuka u jedinicama ABHO Vojske Srbije

Utorak, 30.8.2022 | Obuka
U kasarni „Car Lazar“ i na vojnom kompleksu „Ravnjak“ u Kruševcu u toku je kolektivna obuka jedinice za obezbeđenje od nuklearnih i hemijskih udesa iz sastava 246. bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane.

Reč je o važnom segmentu obuke profesionalnog sastava koji se realizuje radi održavanja i unapređenja osposobljenosti za izvršavanje zadataka protivnuklearnog i hemijskog obezbeđenja snaga Vojske Srbije u toku izvođenja operacija.

Tokom obuke, pripadnici jedinice uvežbavaju postupke i procedure za rad u kontaminiranom okruženju, od razvijanja laboratorijske stanice u terenskim uslovima, detekcije, pravilnog uzimanja i analitičke obrade potencijalno kontaminiranih uzoraka, do sprovođenja zaštitnih mera u slučaju nuklearnog ili hemijskog udesa. U procesu obučavanja koriste se prenosne radiometrijske i hemijske laboratorije, detektori novije generacije i savremena izolujuća oprema koja obezbeđuje potpunu zaštitu ljudstva pri radu sa kontaminantima.
 
Specifični zadaci za koje je namenjen 246. bataljon ABHO nameću potrebu za kontinuiranim osposobljavanjem i održavanjem visokog nivoa obučenosti pripadnika ove jedinice, kako bi oni bili spremni da brzo i efikasno reaguju kada god to okolnosti nalažu.

Povezane vesti