Професија војник

Војник по уговору

Оријентација ка професионализацији и пројекција Војске Србије до 2010. године, предвиђају повећање броја војника по уговору. У наредном периоду планиран је пријем већег броја војника по уговору за обављање основних војничких задатака и дужности, попут страже, појединих полицијских послова, стрелца, извиђача, члана тенковских или бродских посада, артиљеријско-ракетних послуга, извршавања стручних, стручно-специјалистичких и мање сложених, помоћних, послова у јединици, учешћа у обуци војника на одслужењу војног рока... Много је делатности у којима војници по уговору могу да дају свој допринос.

Из конкурса и огласа објављиваних у скорашњем периоду и перманентне тенденције ка подизању општег и стручног образовног нивоа запослених у Војсци, видљиво је да ће војник по уговору, у зависности од занимања, или дужности које буде обављао, имати завршену најмање трогодишњу средњу школу, док ће се за неке дужности захтевати и пети степен образовања.

Предстојећа професионализација Војске свакако ће значајно допринети да војници по уговору наредних година постану основни, ако не и једини, извршиоци многобројних војничких послова. О томе јасно сведочи и опредељење да се до 2010. године учешће војника по уговору у Војсци Србије са 9 повећа на 20 одсто.