Центар за обуку логистике

Центар за обуку логистике је намењен за обуку кадрова логистичких специјалности (техничке, интендантске, саобраћајне, санитетске и ветеринарске службе) за потребе система одбране.

Јединице Центра за обуку логистике размештене су на три локације: у касарни „Цар Лазар“ у Крушевцу, у касарни „Књаз Михаило“ у Нишу и касарни „Рибница“ у Краљеву.

У саставу Центра за обуку логистике су команда, командно одељење, Батаљон за обуку саобраћајне службе, чета за обуку интендантске службе, чета за обуку техничке службе, чета за обуку санитетске службе и чета за обуку водича паса, узгој и дресуру паса.

Kомандант Центра је пуковник Драган Љубић.

Задаци Центра за обуку логистике


Задаци Центра за обуку логистике јесу:

 • обучавање, усавршавање и оспособљавање кадрова техничке, интендантске, саобраћајне, санитетске и ветеринарске службе, за све профиле – војнике, војнике по уговору, кандидате за подофицире, подофицире и цивилна лица и друга лица по одлуци министра одбране (лица из грађанства, лица за мировне мисије и лица из иностранства)
 • стручноспецијалистичка обука војника на добровољном служењу војног рока и професионалних војника
 • организација и реализација курсева ради додатног оспособљавања за потребе служби логистике
 • сертификација обучености војника
 • пружање интелектуалних услуга из своје делатности и лицима и институцијама изван Војске Србије и Министарства одбране (по одлуци министра одбране).

Обука у Центру за обуку логистике


У Центру за обуку логистике реализује се стручноспецијалистичка обука за војноевиденционе специјалности служби логистике – техничке службе (11 специјалности), интендантске службе (2 специјалности), саобраћајне службе (2 специјалности), санитетске службе (2 специјалности) и ветеринарске службе (6 специјалности).

У Центру за обуку логистике обучавају се војници 23 специјалности за потребе служби логистике.

Стручноспецијалистичка обука која се реализује у Центру за обуку логистике је напредна индивидуална обука којом се стичу неопходна стручноспецијалистичка знања и вештине за војноевиденциону специјалност служби логистике, неопходних за самостално обављање формацијских дужности у оквиру специјалности.

Структура обуке у ЦО Ло


 • Војностручна обука (тактичка обука, ватрена обука, средства и опрема) и
 • Физичка обука.
Фаза стручноспецијалистичке обуке (II фаза I периода – периода индивидуалне обуке), траје 6 недеља, односно 30 радних дана или 180 часова.

Циљ обуке је стварање самоувереног и дисциплинованог војника који је физички способан, добро мотивисан, обучен у основним вештинама и који поседује квалитете борца да преживи на бојном пољу и извршава задатке као члан посаде или тима.

Традиције Центра за обуку логистике


Центар за обуку логистике формиран је у јануару 2007. године.

Центар је формирала Управа за логистику Генералштаба Војске Србије и исти је претпотчињен Команди за обуку 4. маја 2007. године. Центар је формиран од 5 (пет) наставних центара и позадинског школског центра и то:

 • 186. техничког наставног центра
 • 414. интендантског наставног центра
 • 512. санитетског наставног центра
 • 125. саобраћајног аутомобилског нставног центра
 • 40. ветеринарског насатавног центра и
 • Позадинског школског центра.

Центар је правни следбеник наведених јединица и настављач њихове традиције. Дан јединице обележава се 4. маја у знак сећања на датум када је Центар формиран.

Контакт


Адреса: Балканска 57, 37 000 Крушевац
Телефон: +381 (0) 37 416-058
Телефакс: +381 (0) 37 416-377
Мејл: colo@vs.rs

Повезане вести