Zaštita civila i rod u mirovnim operacijama

Program kursa se fokusira na to kako uspešne misije treba da se bave potrebama lokalne populacije u zoni operacija i kako je od suštinskog značaja da vojno i policijsko osoblje, kao i civilno osoblje ženskog pola bude uključeno u planiranje, sprovođenje i evaluaciju operacija.

polaznici-kursa-za-zastitu-civila-u-multinacionalnim-operacijama-7decembar2018.jpg
Cilj kursa je podizanje svesti o tome da civili sve više postaju žrtve oružanog konflikta i da je Savet bezbednosti UN odobrio nekoliko mirovnih misija s ciljem zaštite civila od fizičkog nasilja, kao i podizanje svesti o rodu i implementaciji rodne perspektive u multinacionalne operacije, uključujući i proces planiranja i sprovođenje zadataka i aktivnosti misije.

Program kursa se fokusira na to kako uspešne misije treba da se bave potrebama lokalne populacije u zoni operacija i kako je od suštinskog značaja da vojno i policijsko osoblje, kao i civilno osoblje ženskog pola bude uključeno u planiranje, sprovođenje i evaluaciju operacija. 

Sadržaj

Kurs se sastoji iz tri modula:   

  • Osnovna obuka za multinacionalne operacije (zasnovana na priručnicima Ujedinjenih nacija za osnovnu obuku pred upućivanje u misiju). 
  • Zaštita civila u UN mirovnim operacijama. 
  • Rod u UN mirovnim operacijama. 

Program kursa je usmeren na razumevanje načina na koji savremene mirovne operacije funkcionišu i koji su savremeni izazovi i prioriteti misije; osnove koncepta UN o zaštiti civila; upoznavanje sa različitim ulogama, odgovornostima, aktivnostima i zadacima vezanim za implementaciju zaštite civila i rodne perspektive; predstavljanje naučenih lekcija i praktičnog iskustva iz misija UN.

Kriterijumi za polaznike

Ključni personal koji će biti angažovan u mirovnim operacijama.  

Kriterijumi poznavanja jezika

Engleski jezik na nivou STANAG 6001 2222. Na kursu nije obezbeđen prevod.

Jezik na kursu

Srpski, sa upotrebom literature i materijala na engleskom jeziku. 

Broj polaznika

Do 30

Strani polaznici

Ne

Plaćanje

Kurs je besplatan. Ministarstvo odbrane Republike Srbije pokriva troškove smeštaja, obroka i predavanja. Transport od/do CMO, dnevnice i druge troškove vezane za angažovanje polaznika u CMO su odgovornost matične jedinice. 

Potrebna dokumenta

  • Prijava
  • CV 

Trajanje kursa

  • 5 dana

Kontakt

Odeljenje za obuku CMO

Telefon: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Telefaks: +381 11 3005 090
Mejl: pkoc@vs.rs