Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Trećeg centra za obuku pukovnik Slađan Cvetković


Datum i mesto rođenja

11. oktobar 1970, Valandovo

Obrazovanje

 • NATO koledz odbrane, 2013.
 • Komandno-štabno usavršavanje, 2006. 
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer artiljerija, 1992.
 • Srednja vojna škola kopnene vojske, smer artiljerija 1989.

Dužnosti

 • Komandant Trećeg centra za obuku
 • Pomoćnik komandanta Mešovite artiljerijske brigade za podršku
 • Komandant 33. samohodnog haubičko-artiljerijskog diviziona, Treća brigada Kopnene vojske
 • Zastupnik načelnika Referata za podršku borbenih dejstava, Komanda 211. oklopne brigade
 • Komandant samohodnog artiljerijskog diviziona, 211. oklopna brigada
 • Komandant mešovitog artiljerijskog diviziona, 78. motorizovana brigada
 • Zamenik komandanta mešovitog artiljerijskog diviziona, 78. motorizovana brigada
 • Zamenik komandanta haubičkog artiljerijskog diviziona 122 mm D30, 78. motorizovana brigada
 • Komandir haubičke artiljerijske baterije, 78. motorizovana brigada
 • Komandir voda u haubičkoj artiljerijskoj bateriji, 78. motorizovana brigada
 • Komandir voda u protivoklopnoj četi, 39. motorizovana brigada

Unapređenja

 • Pukovnik, 2014.
 • Potpukovnik, 2007.
 • Major, 2003.
 • Kapetan prve klase, 1999.
 • Kapetan, 1996.
 • Poručnik, 1993.
 • Potporučnik, 1992.

Kontakt

Adresa: Kralja Milutina bb, 16 000 Leskovac
Telefon: +381 (0) 16 249-014
Telefaks: +381 (0) 16 294-206
Mejl: 3.co@vs.rs