Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Petog bataljona vojne policije potpukovnik Vladimir Petrić


Datum i mesto rođenja

26. septembar 1979, Kraljevo

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2016.
 • Osnovni-komandno štabni kurs, 2012,
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer pešadija, 2002. 
 • Medicinska škola, 1998. 

Dužnosti

 • Komandant Petog bataljona vojne policije, Kopnena vojska
 • Zamenik komandanta Petog bataljona vojne policije
 • Načelnik Grupe za operativne poslove i obuku, Komanda Petog bataljona VP
 • Referent za obuku u Grupi za operativne poslove i obuku, Komanda Petog bataljona VP
 • Referent u Referatu za operativne poslove i obuku, Komanda Petog bataljona VP
 • Komandir voda, Peti bataljon VP
 • Komandir čete, Peti bataljon VP
 • Komandir čete, 37. bataljon VP
 • Komandir čete, 37. motorizovana brigada
 • Komandir voda, 37. motorizovana brigada

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2018.
 • Major, 2013.
 • Kapetan, 2008.
 • Poručnik, 2005.
 • Potporučnik, 2002.

Odlikovanja

 • Medalja za revnosnu službu – srebrna, 2015.

Kontakt

Adresa: Gardijska 5, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3005-063
Telefaks: +381 (0) 11 2064-830
Mejl: 5.bvp@vs.rs