Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Vršilac dužnosti načelnika Odeljenja za finansije potpukovnik Stepan Vuković


Datum i mesto rođenja

12. septembar 1968, Požarevac

Obrazovanje

 • Specijalizacija na Saveznoj administrativnoj školi u Nemačkoj, 2008.
 • Vojna akademija – smer finansijske službe, 1991.
 • Ekonomska škola, 1987.

Dužnosti

 • Načelnik Odseka za finansijsko poslovanje, Odeljenje za finansije (J-8), Generalštab Vojske Srbije
 • Načelnik Odeljenja za finansije, Komanda za obuku
 • Referent u Odseku za operativne i opšte poslove, Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2), Generalštab Vojske Srbije
 • Referent u Odseku za operativne i opšte poslove, Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove, specijalna i elektronska dejstva, Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore
 • Načelnik Referata za materijalno i finansijsko poslovanje, Odsek za opšte poslove, Uprava za obaveštajno izviđačke poslove i elektronska dejstva, Generaštab Vojske Srbije i Crne Gore
 • Načelnik Odseka finansijske službe, Odeljenje za logistiku, Komanda 224. centra za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva 
 • Načelnik finansijske službe u organu za pozadinu, 224. centar za elektronsko izviđanje i ometanje 
 • Načelnik organa za planiranje i materijalno i finansijsko poslovanje, Komanda 224. centra za elektronsko izviđanje i ometanje
 • Vršilac dužnosti načelnika u organu za planiranje i materijalno i finansijsko poslovanje, 224. centar za elektronsko izviđanje i ometanje

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2006.
 • Major, 2002.
 • Kapetan prve klase, 1998.
 • Kapetan, 1995.
 • Poručnik, 1992.
 • Potporučnik, 1991.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medalja za revnosnu vojnu službu za 20. godina, 2016.
 • Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, 2015.
 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.
 • Vojna spomenica za doprinos realizacije vojne parade „Beograd 2014“, 2015.
 • Medalja za revnosnu službu – srebrna, 2014.

Kontakt

Adresa: Savska 25, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3621-960
Telefaks: +381 (0) 11 2659-066