Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Centra ABHO pukovnik Ivan Lazarević


Datum i mesto rođenja

11. jun 1969, Kruševac

Obrazovanje

 • Doktorske studije, 2012.
 • Magistarske studije, 2000.
 • Vojna akademija, smer ABHO, 1992.
 • Vojna gimnazija, 1988.

Stručno-specijalistička usavršavanja

 • Kurs rukovođenja odbranom u širem bezbednosnom kontekstu, 2008.
 • Švajcarski osnovni kurs za hemijsku zaštitu, 2008.
 • Kurs za štabne oficire u mirovnim misijama, 2006.
 • Multinacionalni kurs za starije oficire o nemačkoj polititici ABHO, 2005.
 • Kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija, 2002.
 • Švedski kurs pomoći i zaštite za civilnu populaciju, 2001.

Dužnosti

 • Komandant Centra ABHO, Komanda za obuku
 • Zamenik komandanta Centra za usavršavanje kadrova ABHO, Komanda za obuku
 • Načelnik odseka za operativne poslove, Centar za usavršavanje kadrova ABHO
 • Načelnik katedre stručnih predmeta, Centar za usavršavanje kadrova ABHO
 • Načelnik radiološko-hemijske laboratorije, Centar za usavršavanje kadrova ABHO
 • Nastavnik, Centar za usavršavanje kadrova ABHO
 • Komandir čete, Centar za usavršavanje kadrova ABHO
 • Komandir voda, Centar za usavršavanje kadrova ABHO

Unapređenja

 • Pukovnik, 2016.
 • Potpukovnik, 2006.
 • Major, 2002.
 • Kapetan prve klase, 1999.
 • Kapetan, 1996.
 • Poručnik, 1993.
 • Potporučnik, 1992.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medanja za učešće u multinacionalnim operacijama, 2013.
 • Medalja Ujedinjenih nacija za učešće u misiji Unifil, 2012.
 • Medalja Ujedinjenih nacija, prvog i drugog stepena, za učešće u misiji Unmiset, 2004.
 • Medalja za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti, 1999.

Kontakt

Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-060
Telefaks: + 381 (0) 37 416-308
Mejl: centar@abho.vs.rs