Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant 210. bataljona veze potpukovnik Željko Lukić


Datum i mesto rođenja

27. oktobar 1978, Beograd

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2011.
 • Vojna akademija – smer veza, 2001.
 • Vojna gimnazija, 1997.

Dužnosti

 • Komandant 210. bataljona veze
 • Zamenik komandanta 210. bataljona veze
 • Referent u Referatu za operativne poslove i obuku, 210. bataljon veze
 • Komandir telefonsko-telegarfskog voda, Četa veze za Komandu ViPVO

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2014.
 • Major, 2012.
 • Kapetan, 2007. 
 • Poručnik, 2004.
 • Potporučnik, 2001.

Kontakt

Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3053-200
Telefaks: +381 (0) 11 3053-667
Mejl: 210bv@vs.rs