Početak kurseva za usavršavanje podoficira

Utorak, 31.1.2017 | Obuka

Komandant Komande za obuku general-potpukovnik Đokica Petrović prisustvovao je juče u Centru za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu početku Komandno-štabnog, Višeg i Osnovnog kursa za podoficire.

Komandno-štabni kurs za podoficire, sedmi po redu, pohađa 18 viših podoficira, 25 mlađih podoficira pohađa deseti Viši kurs za podoficire, dok je na Osnovnom kursu za podoficire, koji se realizuje od 2010. godine, 90 profesionalnih vojnika.

Osnovni kurs za podoficire traje 24 nedelje i za to vreme se profesionalni vojnici koji su se rezultatima u službi izborili za status polaznika stiču znanja za početne podoficirske dužnosti. Na Višem kursu se vodnici u prvim godinama podoficirske karijere osposobljavaju za više podoficirske dužnosti u vodu i četi, dok na Komandno-štabnom kursu iskusni podoficiri stiču znanja za rad na štabnim dužnostima na svim nivoima komandovanja u Vojsci Srbije.

Komandant Komande za obuku je posle otvaranja kurseva obišao radove na uređenju i sanaciji objekta za smeštaj polazanika i novoformirani kabinet za operativno planiranje, kao i druge prostorije koje su u proteklom periodu formirane radi unapređenja uslova za realizaciju kurseva u Centru za obuku i usavršavanje podoficira.

Početku kurseva su prisustvovali i glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Milojko Milosavljević i predstavnici Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije i Komande za obuku.

Povezane vesti