Otvoreni konkursi za prijem u radni odnos u Vojsci Srbije

Ponedeljak, 3.8.2020 | Konkursi
Uprava za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javne konkurse za prijem lica iz građanstva u radni odnos u jedinicama Vojske Srbije na neodređeno vreme u svojstvu oficira, vojnih službenika i vojnih nameštenika.

Otvoreni su konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme u verskoj službi u više garnizona, konkurs za prijem u svojstvu oficira u Centru za obuku Kopnene vojske, kao i konkursi za prijem vojnih službenika i vojnih nameštenika u više jedinica Kopnene vojske i Komande za obuku.

Na konkurse se mogu javiti državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa:
Ključne reči

Povezane vesti