Центар за обуку логистике

Центар за обуку логистике реализује индивидуалну специјалистичку обуку војника на добровољном служењу војног рока, кадета и лица из резервног састава која нису служила војни рок са оружјем, као и усавршавања свих категорија кадра (од професионалних војника до официра, из сталног и резервног састава) за специјалности техничке, интендантске, саобраћајне, санитетске и ветеринарске службе за потребе система одбране.

Центар поседује капацитете за обуку кадра цивилних институција Републике Србије и лица из страних оружаних снага.

Јединице Центра за обуку логистике размештене су у касарни „Цар Лазар“ у Крушевцу, касарни „Рибница“ у Краљеву и објекту "Шивара"  у Нишу.

У саставу Центра за обуку логистике су команда, командно одељење, батаљон за обуку саобраћајне службе и чете за обуку техничке, интендантске и санитетске службе.

Kомандант Центра је пуковник Саша Петковић.

Задаци Центра за обуку логистике


Задаци Центра за обуку логистике јесу:

  • обучавање, усавршавање и оспособљавање кадрова техничке, интендантске, саобраћајне и санитетске службе, за све профиле – војнике, професионалне војнике, кандидате за подофицире, подофицире, цивилна лица и друга лица по одлуци Министра Одбране (лица из грађанства, лица за мировне мисије и лица из иностранства)
  • организација и реализација курсева ради додатног оспособљавања професионалних припадника Министарства Одбране и Војске Србије за потребе служби логистике
  • сертификација обучености професионалних припадника Министарства Одбране и Војске Србије.
  • пружање интелектуалних услуга из своје делатности и лицима и институцијама изван Министарства Одбране и Војске Србије (по одлуци Министра Одбране).

У Центру за обуку логистике реализује се специјалистичка обука за 25 војноевиденционе специјалности служби логистике – техничке службе (18 специјалности), интендантске службе (3 специјалности), саобраћајне службе (2 специјалности) и санитетске службе (2 специјалности).

Специјалистичка обука која се реализује у Центру за обуку логистике је напредна индивидуална обука којом се стичу неопходна специјалистичка знања и вештине за војноевиденциону специјалност служби логистике, неопходних за самостално обављање формацијских дужности у оквиру специјалности.

Циљ обуке је стварање самоувереног и дисциплинованог војника који је физички способан, добро мотивисан, обучен у основним вештинама и који поседује квалитете борца да преживи на бојном пољу и извршава задатке као члан посаде или тима.

Традиције Центра за обуку логистике


Центар за обуку логистике формиран је у јануару 2007. године.

Центар је формирала Управа за логистику Генералштаба Војске Србије и исти је претпотчињен Команди за обуку 4. маја 2007. године. Центар је формиран од 5 (пет) наставних центара и позадинског школског центра и то:

  • 186. техничког наставног центра
  • 414. интендантског наставног центра
  • 512. санитетског наставног центра
  • 125. саобраћајног аутомобилског нставног центра
  • 40. ветеринарског насатавног центра и
  • Позадинског школског центра.

Центар је правни следбеник наведених јединица и настављач њихове традиције.

Контакт


Адреса: Балканска 57, 37 000 Крушевац
Телефон: +381 (0) 37 416-058
Телефакс: +381 (0) 37 416-377
Мејл: colo@vs.rs

Повезане вести