Уређење корита реке Јошанице

Среда, 23.8.2023 | Цивилно-војна сарадња
Припадници Војске Србије реализују ове недеље, у сарадњи са локалном самоуправом у Блацу, пројекат цивилно-војне сарадње на уређењу корита реке Јошанице у селу Горње Сварче.

На овој активности која се спроводи у оквиру инжињеријске обуке припадника Војске Србије ангажована је инжињеријска радна група из састава Треће бригаде копнене војске, заједно са запосленим у Јавном комуналном предузећу из Блаца. Циљ је да се превентивно делује и унапреди заштита приобалног појаса Јошанице од изливања воде у случају настанка бујичних токова. 

У оквиру планираних радова, врши се уклањање набујале вегетације, наслага земље и другог депонованог материјала из речног корита, уз употребу савремених инжињеријских машина којима су опремљене јединице Војске Србије.

Инжињерци Треће бригаде копнене војске су претходно, током јуна и јула, били ангажовани на сличним задацима у Куршумлији, када су у сарадњи са локалним јавним комуналним предузећем очистили најкритичније деонице корита река Топлице и Косанице, и у Житорађи где су изводили радове на уређењу водних објеката за заштиту од поплава и бујица.

Реализацијом оваквих пројеката, осим превентивног деловања на заштити од поплава, унапређује се и оспособљеност инжињеријских јединица које имају важну улогу у реализацији задатака из све три мисије Војске Србије. 

Повезане вести