Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Centra ABHO potpukovnik Vladimir Filipović


Datum i mesto rođenja

6. mart 1981, Aleksinac

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje, 2023.
 • Komandno-štabno usavršavanje, 2018.
 • Vojna akademija, smer atomsko-biološko-hemijska odbrana, 2004.
 • Vojna gimnazija, 2000.

Dužnosti

 • Komandant Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane, Komanda za obuku
 • Komandant 246. bataljona ABHO
 • Načelnik Grupe za civilno-vojnu saradnju, Komanda Kopnene vojske
 • Referent u Grupi za civilno-vojnu saradnju, Komanda Kopnene vojske
 • Komandir čete ABHO, 246. bataljon ABHO 
 • Komandir voda za izviđanje u četi ABHO, 246. bataljon ABHO 
 • Komandir voda u četi ABHO za dekontaminaciju, 246. bataljon ABHO

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2021.
 • Major, 2016.
 • Kapetan, 2011.
 • Poručnik, 2007.
 • Potporučnik, 2004.

Odlikovanja

 • Vojna spomenica za učešće u Združenoj taktičkoj vežbi „Munjeviti udar“, 2021
 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.
 • Vojna spomen-medalja za revnosnu službu za 10 godina, 2014.

Kontakt

Adresa: Balkanska 57, 37000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-060
Telefaks: +381 (0) 37 416-308
Mejl: centar@abho.vs.rs