Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Intervidovskog poligona potpukovnik Predrag Milićević


Datum i mesto rođenja

10. jul 1982, Jagodina

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2021.
 • Osnovni komandno-štabni kurs, 2016.
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer artiljerija, 2006.
 • Vojna gimnazija, 2001.

Dužnosti

 • Komandant Intervidovskog poligona „Pasuljanske livade“, Komanda za obuku
 • Komandant topovskog artiljerijskog diviziona, Mešovita artiljerijska brigada, Kopnena vojska
 • Komandir protivoklopne raketne čete, 31. pešadijski bataljon, Treća brigada kopnene vojske
 • Komandir čete za podršku, 31. pešadijski bataljon, Treća brigada kopnene vojske 
 • Referent za odnose sa javnošću, Treća brigada kopnene vojske
 • Komandir artiljerijskog voda

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2023.
 • Major, 2017.
 • Kapetan, 2013.
 • Poručnik, 2009.
 • Potporučnik, 2006.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medalja za revnosnu vojnu službu za 10 godina, 2017.
 • Vojna spomenica za učešće u vojnoj paradi „Beograd 2014“, 2015.
 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.

Kontakt

Adresa: Bulevar Vojske 2, 21 000 Ćuprija
Telefon: +381 (0) 35 8627-539  
Telefaks: +381 (0) 35 8627-214
Imejl: ivp@vs.rs