Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Komandu za obuku

Petak, 1.7.2022 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

raspisuje

JAVNI KONKURS


za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mesta u
 
I Naziv ustanove Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna radnih mesta:

1.1. 1. centar za obuku Komande za obuku, mesto službovanja Sombor

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.1.1. pomoćni radnik, 1 izvršilac;
1.1.2. farmaceut, 1 izvršilac;
1.1.3. elektroinstalater, 1 izvršilac;
1.1.4. moler-farbar, 1 izvršilac;
1.1.5. građevinski stolar, 1 izvršilac;
1.1.6. elektromehaničar za vozila točkaše – elektromehaničar za izvore struje i električne agregate, 1 izvršilac.

1.2. 2. centar za obuku Komande za obuku, mesto službovanja Valjevo

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.2.1. pogonski električar, 1 izvršilac;
1.2.2. monter centralnog grejanja – zavarivač, 1 izvršilac;
1.2.3. mehaničar za radio-uređaje i sisteme, 1 izvršilac;
1.2.4. elektroinstalater, 1 izvršilac;
1.2.5. građevinski bravar – zavarivač, 1 izvršilac;
1.2.6. rukovalac parnih kotlova sa mehanizovanim loženjem, 1 izvršilac.

1.3. Centar za obuku KoV Komande za obuku, mesto službovanja Požarevac

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.3.1. mehaničar za inžinjerijske mašine, 1 izvršilac;
1.3.2. elektroinstalater, 1 izvršilac;
1.3.3. vozač vučnog voza, 1 izvršilac;
1.3.4. građevinski stolar, 1 izvršilac;
1.3.5. laboratorijski tehničar, 1 izvršilac;
1.3.6. stomatološki tehničar, 1 izvršilac;
1.3.7. farmaceut, 1 izvršilac.

1.4. Centar za obuku logistike Komande za obuku, mesto službovanja Kruševac i Kraljevo

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.4.1. mehaničar za pešadijsko naoružanje – instruktor, 1 izvršilac;
1.4.2. tehnolog za elektronska sredstva – instruktor, 1 izvršilac;
1.4.3. mehaničar za optoelektronska sredstva – instruktor, 1 izvršilac;
1.4.4. berberin – instruktor, 1 izvršilac;
1.4.5. mehaničar za vozila točkaše, 1 izvršilac.

1.5. Komandni bataljon Komande za obuku, mesto službovanja Beograd

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.5.1. vozač, 1 izvršilac.

1.1.6. Banatska brigada Komande za obuku, mesto službovanja Zrenjanin

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.6.1. elektromehaničar za vozila točkaše, 1 izvršilac;
1.6.2. mehaničar za radio-uređaje i sisteme, 1 izvršilac;
1.6.3. kuvar, 1 izvršilac;
1.6.4. komandir voda, 1 izvršilac;
1.6.5. komandir odeljenja – rukovodilac radova, 1 izvršilac;
1.6.6. zidar-fasader, 1 izvršilac;
1.6.7. upravnik servisa termoenergetike, 1 izvršilac;
1.6.8. monter centralnog grejanja – zavarivač, 1 izvršilac;
1.6.9. farmaceut, 1 izvršilac.

1.7. Rasinska brigada Komande za obuku, mesto službovanja Kruševac

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.7.1. komandir odeljenja – rukovalac parnih kotlova sa ATK, 1 izvršilac;
1.7.2. građevinski stolar, 1 izvršilac;
1.7.3. monter centralnog grejanja – zavarivač, 1 izvršilac;
1.7.4. operater komandnih pultova, 2 izvršioca;
1.7.5. perioničar-peglar, 1 izvršilac.

Opšti uslovi:

 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su kandidati zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da kandidati imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da kandidatima ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
 • da kandidati nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
 • da su kandidati bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.

Posebni uslovi:

radno mesto pod rednim brojem 1.1.1:

 • da kandidat ima minimum potrebnih uslova za prijem – osnovna škola;

radno mesto pod rednim brojem 1.1.2:

 • da kandidat ima završen Farmaceutski fakultet (S2S/VSS);

radno mesto pod rednim brojem 1.1.3:

 • da kandidat ima 3. SSS, smer električar ili elektroinstalater;

radno mesto pod rednim brojem 1.1.4:

 • da kandidat ima završen 3.SSS smer moler-farbar;

radno mesto pod rednim brojem 1.1.5:

 • da kandidat ima završen 3. SSS, zanimanje – građevinski stolar;

radno mesto pod rednim brojem 1.1.6:

 • da kandidat ima završenu  specijalizaciju (na osnovu stručnog srednjeg obrazovanja), obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu;

radno mesto pod rednim brojem 1.2.1:

 • da kandidat ima završen 5. SSS elektrotehničke struke;

radno mesto pod rednim brojem 1.2.2:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – mašinske struke oblasti termotehnike i obrazovnog profila mehaničar termoenergetskog postrojenja;
 • da kandidat ima odgovarajući sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje poslova monter centralnog grejanja – zavarivač;

radno mesto pod rednim brojem 1.2.3:

 • da kandidat ima završen 5. SSS elektrotehničke struke;

radno mesto pod rednim brojem 1.2.4:

 • da kandidat ima završen 5. SSS elektrostruke obrazovnog profila elektroinstalater;

radno mesto pod rednim brojem 1.2.5:

 • da kandidat ima završen 3. SSS tehničke struke i zvanje monter centralnog grejanja – zavarivač.

radno mesto pod rednim brojem 1.2.6:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – mašinske struke oblasti termotehnike i obrazovnog profila mehaničar termoenergetskog postrojenja;
 • da kandidat ima odgovarajući sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovalac parnih kotlova za mehanizovanim loženjem;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.1:

 • da kandidat ima 3. SSS – obrazovni profil auto-mehaničar;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.2:

 • da kandidat ima završenu 3. SSS – obrazovni profil elektroinstalater;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.3:

 • da kandidat ima završen 5. SSS saobraćajne struke obrazovni profil vozač motornog vozila odgovarajuće kategorije;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.4:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – obrazovni profil stolar;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.5:

 • da kandidat ima završen 4. SSS – obrazovni profil laboratorijski tehničar;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.6:

 • da kandidat ima završen 4. SSS – obrazovni profil zubni tehničar ili stomatološka sestra – tehničar;

radno mesto pod rednim brojem 1.3.7:

 • da kandidat ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz oblasti farmaceutskih nauka;

radno mesto pod rednim brojem 1.4.1:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – obrazovni profil mehaničar-oružar i specijalizaciju (po osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja);

radno mesto pod rednim brojem 1.4.2:

 • da kandidat ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog ili računarskog inžinjerstva, oblast energetika;

radno mesto pod rednim brojem 1.4.3:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – obrazovni profil mehaničar optike i specijalizaciju (po osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja);

radno mesto pod rednim brojem 1.4.4:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – obrazovni profil frizer i specijalizaciju (po osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja);

radno mesto pod rednim brojem 1.4.5:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – obrazovni profil auto-mehaničar i specijalizaciju (po osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja);

radno mesto pod rednim brojem 1.5.1:

 • da kandidat ima završen 4. SSS – obrazovni profil vozač motornog vozila, odgovarajuće kategorije i odgovarajuće radno iskustvo na radnom mestu vozača od najmanje dve godine;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.1:

 • da kandidat ima završenu specijalizaciju na osnovu stručnog obrazovanja (ranije VKV) – obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu ili auto-mehaničar;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.2:

 • da kandidat ima završenu elektrotehničku školu u trajanju od četiri godine – obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.3:

 • da kandidat ima završen 3. SSS – obrazovni profil ugostiteljske struke, zanimanje – kuvar;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.4:

 • da kandidat ima završene Osnovne strukovne studije 180 ESP bodova u trajanju od tri godine iz mašinskog inženjerstva, oblast termoenergetika;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.5:

 • da kandidat ima završen 4. SSS, obrazovni profil bilo koje tehničke struke;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.6:

 • da kandidat ima završenu specijalizaciju iz oblasti srednjeg obrazovanja obrazovni profil zidar-fasader;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.7:

 • da kandidat ima završene osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine mašinskog inžinjerstva oblast termoenergetike
 • položen stručni ispit za rukovaoca parnih kotlova ATK visokog pritiska;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.8:

 • da kandidat ima završen 3. SSS smer termoenergetike i obrazovni profil mehaničar termoenergetskih postrojenja – zavarivač;

radno mesto pod rednim brojem 1.6.9:

 • da kandidat ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz oblasti farmaceutskih nauka;

radno mesto pod rednim brojem 1.7.1:

 • da kandidat ima završenu specijalizaciju na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja iz oblasti termoenergetika;
 • da kandidat ima položen ispit za rukovaoca parnih kotlova sa ATK;

radno mesto pod rednim brojem 1.7.2:

 • treći stepen stručne spreme, završena škola za KV radnike, obrazovni profil građevinski stolar ili stolar;

radno mesto pod rednim brojem 1.7.3:

 • peti stepen stručne spreme – VKV, završena srednja škola mašinske ili termotehničke struke, 
 • položen specijalistički ispit za VKV zvanje (5. stepen) iz oblasti termotehnika i sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za zavarivača;

radno mesto pod rednim brojem 1.7.4:

 • srednja elektrotehnička škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehničar automatike;

radno mesto pod rednim brojem 1.7.5:

 • završena osnovna škola.

II Zajedničko za sva radna mesta:

Izborni postupak: u izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez njega.

Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem imejla na imejl adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem imejla na imejl adrese navedene u prijavi.

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.

Mesto rada:

 • za radna mesta pod rednim brojevima 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 i 1.1.6 Sombor;
 • za radna mesta pod rednim brojevima 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 i 1.2.6 Valjevo;
 • za radna mesta pod rednim brojevima 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5., 1.3.6 i 1.3.7 Požarevac;
 • za radna mesta pod rednim brojevima 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 i 1.4.4 Kruševac;
 • za radno mesto pod rednim brojem 1.4.5. Kraljevo;
 • za radna mesta pod rednim brojem 1.5.1. Beograd;
 • za radna mesta pod rednim brojevima 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, i 1.6.9. Zrenjanin;
 • za radna mesta pod rednim brojevima 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 i 1.7.5 Kruševac.

III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.


IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

 • Za 1. Centar za obuku Komande za obuku, mesto službovanja Sombor: Željko Đurđević, 025/438899 lok. 58-167, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.
 • Za 2. Centar za obuku Komande za obuku, mesto službovanja Valjevo: Nikola Vukadinović, 014/296-017, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.
 • Za Centar za obuku KoV Komande za obuku, mesto službovanja Požarevac: Vladislav Đorđević, 012/223-666 lok. 49-101, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.
 • Za Centar za obuku logistike Komande za obuku, mesto službovanja Kruševac i Kraljevo: Ivica Savić i Nebojša Marković, telefon 037/416-048 i 416-047, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.
 • Za Komandni bataljon Komande za obuku, mesto službovanja Beograd: Miloš Ninić, telefon 011/3005-822, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.
 • Za Banatsku brigadu Komande za obuku, mesto službovanja Sombor: Nenad Naumov, telefon 021/4835-723, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.
 • Za Rasinsku brigadu Komande za obuku, mesto službovanja Kruševac: Igor Mikić, telefon 037/416-023, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom

V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

 • Za radna mesta pod rednim brojevima 1.1.1., 1.1.2,  1.1.3., 1.1.4, 1.1.5 i 1.1.6. poštom na adresu VP 1423 Sombor, ul. Centrala bb, 25101 Sombor, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 1423 Sombor, Sombor.
 • Za radna mesta pod rednim brojevima 1.2.1., 1.2.2,  1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 i 1.2.6. poštom na adresu VP 9845 Valjevo, ul. Vojvode Mišića bb, 14000 Valjevo, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 9845 Valjevo, Valjevo.
 • Za radna mesta pod rednim brojevima 1.3.1., 1.3.2,  1.3.3., 1.3.4, 1.3.5., 1.3.6 i 1.3.7. poštom na adresu VP 5302 Požarevac, ul. Šeste ličke divizije bb, 12000 Požarevac, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 5302 Požarevac, Požarevac.
 • Za radna mesta pod rednim brojevima 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 i 1.4.4 i za radno mesto na rednom broju 1.4.5 poštom na adresu VP 5019 Kruševac, ul. Balkanska br. 57, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 5019 Kruševac, Kruševac.
 • Za radno mesto pod rednim brojem 1.5.1. poštom na adresu VP 4557 Beograd, ul. Drajzerova br. 7, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 4557 Beograd, Beograd.
 • Za radna mesta pod rednim brojevima 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8 i 1.6.9. poštom na adresu VP 3160 Zrenjanin, ulica Stevice Jovanovića 19, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u VP 3160 Zrenjanin, Zrenjanin.
 • Za radna mesta pod rednim brojevima 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 i 1.7.5. poštom na adresu VP 3161 Kruševac, ul. Balkanska bb, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 3161 Kruševac, Kruševac.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:

Za sva radna mesta:
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Za radna mesta za koja je propisano 3. SSS, 4. SSS, 5. SSS:
 • original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik. Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti