Međunarodni kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija

Ponedeljak, 25.9.2023 | Obuka
U bazi „Jug“ kod Bujanovca ovog meseca je realizovan međunarodni kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija, koji su pohađali oficiri Vojske Srbije i oružanih snaga iz osam afričkih i evropskih država.

Obuka je realizovana u skladu sa procedurama i standardima Ujedinjenih nacija, kako bi oficiri bili u potpunosti osposobljeni za rad na dužnostima vojnih posmatrača u mirovnim operacijama pod okriljem ove međunarodne organizacije. 

Tokom tronedeljne obuke, polaznici su upoznati sa važećim standardnim operativnim procedurama i najvažnijim aspektima funkcionisanja mirovnih misija, i bili su u prilici da se praktično osposobe za rad na osmatračnicama, izviđanje sa kopna i iz vazduha i da usavrše pregovaračke veštine i tehnike.

Organizator kursa je Centar za mirovne operacije, a nastavu je realizovao instruktorski tim iz Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije uz podršku komandi operativnih sastava Vojske Srbije i angažovanje instruktora iz partnerskih centara za obuku iz Austrije, Grčke, Mađarske i Nemačke, kao i gostujućih predavača iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Crvenog krsta Srbije i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice i za decu.

Centar za mirovne operacije je od 2017. godine sertifikovan za izvođenje ovog kursa od strane Integrisane službe za obuku Ujedinjenih nacija. Veliko međunarodno interesovanje za učešće na kursu potvrda je kvaliteta obuke i priprema koje Vojska Srbije sprovodi za potrebe učešća u mirovnim operacijama.

Povezane vesti