Počeo Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

Ponedeljak, 21.5.2018 | Obuka

U Centru za mirovne operacije Vojske Srbije u Beogradu danas je počeo tronedeljni Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UN Staff Officers Course – UNSOC 2018), koji pohađaju oficiri Vojske Srbije, MUP-a i oružanih snaga BiH i Belorusije.

Tokom naredne tri nedelje polaznici kursa – 29 oficira Vojske Srbije, dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i po jedan oficir vojski BiH i Belorusije – obučavaće se za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija, u skladu sa važećim standardima i procedurama.

Program kursa je fokusiran na osnovne standarde i aspekte funkcionisanja integrisanih misija UN, proces planiranja vojne komponente i štabne funkcije i procedure. Na kursu će biti predstavljena i različita iskustva iz aktuelnih mirovnih operacija UN. Sadržaji su bazirani na osnovnim materijalima za obuku za učešće u mirovnim operacijama UN, uz dodatak sadržaja specifičnih za obuku štabnih oficira. Nastavu na kursu izvode instruktori Centra za mirovne operacije i partnerskih centara iz BiH i Mađarske.

Za realizaciju ovog kursa Centar za mirovne operacije je od 2015. godine sertifikovan od strane Službe za integrisanu obuku Departmana za mirovne operacije i Departmana za podršku na terenu Ujedinjenih nacija.

Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UNSOC 2018) svečano je otvorio zamenik načelnika Centra za mirovne operacije pukovnik Nikola Dejanović.

Povezane vesti