Obuka borbenih posluga

Ponedeljak, 10.4.2023 | Obuka
U divizionu 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanom artiljerijsko-raketnim sistemom „pancir S1“ prethodne nedelje su realizovana taktička uvežbavanja posluga ovog savremenog borbenog sredstva.

Ova uvežbavanja predstavljaju važan segment praktične obuke profesionalnog sastava za borbeni rad i osnovno tehničko održavanje borbenih sistema, a njihovom realizacijom unapređuju se ukupne sposobnosti jedinice za protivvazduhoplovnu odbranu snaga Vojske Srbije, važnih objekata i rejona od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

Tokom višednevnih aktivnosti na poligonu, borbene posluge su prošle sve sadržaje koji se odnose na taktiku upotrebe „pancira“, a akcenat je bio na usavršavanju taktičkih postupaka prilikom posedanja vatrenog  položaja i prevođenja sistema u različite stepene pripravnosti. Na taj način je, osim obučenosti svakog pojedinca, unapređen i timski rad i brzina reagovanja, što je od ključnog značaja za neutralisanje pretnji iz vazduha.

Artiljerijsko-raketni sistem za PVD „pancir S1“ jedan je od najsavremenijih u svojoj klasi. Njegovim uvezivanjem u sistem protivvazdušne odbrane unapređeni su vatrena moć i manevarske mogućnosti 250. raketne brigade za PVD, a time i ukupne sposobnosti Vojske Srbije za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.

Povezane vesti