Početak kurseva u Centru za obuku i usavršavanje podoficira

Utorak, 17.4.2018 | Obuka

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira juče su počeli Osnovni kurs za podoficire koji će pohađati 69 profesionalnih vojnika i Viši kurs za instruktore obuke sa 10 polaznika – podoficira VS.

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira juče su počeli Osnovni kurs za podoficire, koji će pohađati 69 profesionalnih vojnika koji su u predhodnom periodu uspešno završili Liderski kurs, i Viši kurs za instruktore obuke – sa 10 polaznika, podoficira Vojske Srbije. 

Svečanom početku kurseva prisustvovali su pukovnik Lazar Ostojić, načelnik Odeljenja za obuku u Komandi za obuku, i glavni podoficiri Vojske Srbije i Komande za obuku zastavnici prve klase Milojko Milosavljević i Nenad Luković.

Govoreći o značaju ovih kurseva, pukovnik Ostojić je istakao da je Osnovni kurs za podoficire prekretnica u karijeri jednog profesionalnog vojnika i novi početak profesionalne vojne karijere u smislu napredovanja u službi, dok je za Viši kurs za instruktore obuke istakao da značaj ispoljava kada je u pitanju izvođenje obuke, jer se u Vojsci Srbije teži instruktorskom modelu obuke. 

Komandant Centra za usavršavanje podoficira major Saša Puač je polaznike informisao o zadacima i obavezama koji ih očekuju tokom kursa.

– Od polaznika kursa očekujem da svu energiju usmere na učenje, a od instruktora – predavača iz našeg Centra, da nesebično prenose svoja znanja i iskustva kolegama i da uvažavaju njihova dosadašnja znanja – rekao je, između ostalog, major Puač.

Glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Milojko Milosavljević je poručio polaznicima Osnovnog kursa za podoficire da sve vreme na kursu koriste za sticanje znanja i individualno usavršavanje. 

– Kao stariji kolega ističem da samo onaj ko zna i ume kako može to preneti na druge, jer u ovom poslu je bitan postulat 'pokaži, pa traži' i on vodi uspešnoj vojnoj karijeri – istakao je zastavnik Milosavljević.

Gosti su nakon svečanosti posetili kabinet topografije, gde se izrađuje reljef i niz drugih pomagala za obuku, a predstavljen im je i projekat za izradu modularnog reljefa za vizuelizaciju zemljišta, koji će se posebno koristiti prilikom realizacije vežbi i rada u procesu operativnog planiranja i obuke na Komandno-štabnom kursu za podoficire. 

Povezane vesti