Međunarodni kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

Petak, 8.12.2023 | Obuka
U organizaciji Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, prethodne tri nedelje je u bazi „Jug“ kod Bujanovca održan međunarodni kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija.

Kurs su pohađali pripadnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga Alžira, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Egipta, Maroka, Namibije, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.

Oni su se u našem centru osposobljavali za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija u skladu sa važećim standardima i procedurama.

Program obuke je modelovan tako da obuhvata osnovne standarde i aspekte funkcionisanja integrisanih misija Ujedinjenih nacija, upoznavanje sa procesom planiranja u vojnoj komponenti, štabnim funkcijama i procedurama, a značajan deo kursa je bio posvećen predstavljanju i razmatranju iskustava iz učešća u aktuelnim mirovnim operacijama.

Obuku su realizovali predavači iz Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za obuku za operacije podrške miru iz Bosne i Hercegovine, te Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Visokog komesarijata UN za izbeglice i Dečjeg fonda UN u Republici Srbiji.

Kurs je svečano zatvoren danas, i tom je prilikom istaknuto da su ciljevi ovog međunarodnog usavršavanja u potpunosti ostvareni, te da su polaznici uspešno savladali sve sadržaje.

Centar za mirovne operacije je od 2015. godine sertifikovan za izvođenje ovog kursa po standardima i procedurama Ujedinjenih nacija. Veliko međunarodno interesovanje za učešće na kursu potvrda je poverenja u kvalitet obuke i priprema koje Vojska Srbije sprovodi za potrebe učešća u mirovnim operacijama.

Povezane vesti