ZAVRŠEN TREĆI KURS ZA PRVE PODOFICIRE

Petak, 3.10.2008 | Obuka

Polaznicima trećeg kursa za prve podoficire Vojske Srbije danas su u pančevačkom Klubu Vojske svečano uručena uverenja o završetku tog oblika usavršavanja. Skupu su prisustvovali pukovnik Branko Deletić iz Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske, pukovnik Mlađen Nišević, načelnik Štaba Komande za obuku i potpukovnik Stevo Radonjičkić, komandant Drugog centra za obuku u Pančevu.

Polaznicima trećeg kursa za prve podoficire Vojske Srbije danas su u pančevačkom Klubu Vojske svečano uručena uverenja o završetku tog oblika usavršavanja. Skupu su prisustvovali pukovnik Branko Deletić iz Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske, pukovnik Mlađen Nišević, načelnik Štaba Komande za obuku i potpukovnik Stevo Radonjičkić, komandant Drugog centra za obuku u Pančevu.

Treći kurs, koji je trajao pet nedelja, završila su 34 podoficira Vojske Srbije. Najuspešniji na stručnoj obuci bili su stariji vodnici prve klase Vladan Avramović i Živan Trboljevac, zastavnik Zoran Dragoljević i stariji vodnik prve klase Marijan Piljić.

Potpukovnik Nikola Nikšić, direktor kursa, ocenio je da su polaznici i tokom usavršavanja i na završnim ispitima pokazali zavidan nivo znanja u svim oblastima koje su izučavali – liderstvo, pravo, upravljanje resursima i fizička obuka. Podoficiri trećeg kursa predložili su povećanje broja časova iz informatičke podrške obuci, kao i izučavanje engleskog jezika tokom kursa.

Do sada je na kursu za prve podoficire bilo 63 pripadnika Vojske, a već su započele pripreme za prijem nove generacije na usavršavanje, koje će se od 13. oktobra takođe organizovati u Drugom centru za obuku. Do kraja godine realizovaće se i peti kurs za prve podoficire, čime će biti zadovoljene potrebe jedinica Vojske Srbije za takvim kadrom.

Povezane vesti