Zajednička inžinjerijska obuka Vojske Srbije i Oružanih snaga SAD

Ponedeljak, 24.4.2017 | Međunarodna saradnja

Deo pripadnika 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade i 15. inžinjerijskog bataljona Evropske Komande Oružanih snaga SAD, učestvuje na zajedničkoj obuci koja se realizuje u okolini baze „Jug“.

Na poligonu „Borovac“ i strelištu ,,Vrtogoš” deo pripadnika 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade Kopnene vojske i 15. inžinjerijskog bataljona Evropske Komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, prikazali su znanja stečena tokom zajedničke obuke koja se izvodi u periodu od 7 do 28. aprila u okolini baze „Jug“.

U okviru vežbe u kojoj učestvuje 29 pripadnika Vojske Srbije i 19 pripadnika Evropske Komande Oružanih snaga SAD  realizovano je inžinjerijko-geodetsko izviđanje deonice puta, a  na osnovu dobijenih podataka i izrađene projektne dokumentacije, nastavljeno sa rekonstrukcijom puta. U toku vežbe izrađena je i jednozidna jednospratna konstrukcija mosta „Bejli“ dužine 4 polja, koja je „lansirana“ preko suve prepreke, i prikazano postavljanje mosnog bloka teškog mehanizovanog mosta preko vodene prepreke na poligonu.

Prisutni su mogli da vide i način izrade dela grudobrana na baznom kampu od žičanih kaveza („Hesko“ barijera) punjenih zemljanim i kamenim materijalom.

– Obuka je veoma uspešno realizovana. Naši vojnici zajedno sa pripadnicima 15. inžinjerijskog bataljona Evropske Komande oružanih snaga SAD, dali su svoj maksimum i obučili se za realizaciju svih planiranih sadržaja obuke – rekao je načelnik Uprave za operativne poslove brigadni general Duško Žarković.

Iz Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država prikazu su prisustvovali pukovnik Daglas Faherti iz Ambasade SAD u Beogradu i potpukovnik Džefri Hol komandant 15. inžinjerijskog bataljona Evropske Komande oružanih snaga SAD.

Potpukovnik Hol je istakao da  se obuka i vežba odvijaju na dva nivoa – jednom koji je podrazumeva obuku u korišćenju inžinjerijske opreme i sredstava, dok drugi podrazumeva unapređenje saradnje između vojnika dveju vojski.

Cilj ove zajedničke obuke, pored osnovnog unapređenja ključnih sposobnosti i sticanja iskustva u radu u međunarodnom okruženju, jeste i doobuka pripadnika 31. inžinjerijskog bataljona na inžinjerijskim sredstvima Evropske Komande oružanih snaga SAD, koji trebaju da budu predmet donacije američke strane. Donacija bi trebala da bude uručena do kraja 2017. godine, a sastoji se od 5 inžinjerijskih mašina i 2 motorna vozila samoistovarivača.

U maju ove godine planiran je nastavak zajedničke obuke koji će biti realizovan u Saveznoj Republici Nemačkoj gde je stacioniran inžinjerski bataljon iz sastava Evropske Komande oružanih snaga SAD. 

Povezane vesti