Poseta komandanta Podoficirske akademije Austrije

Četvrtak, 7.4.2016 | Međunarodna saradnja

Delegacija oružanih snaga Austrije koju je predvodio brigadni general Nikolaus Eger, komandant Podoficirske akademije austrijske vojske, posetila je danas Centar za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu.

Delegacija oružanih snaga Austrije koju je predvodio brigadni general Nikolaus Eger, komandant Podoficirske akademije austrijske vojske, posetila je danas Centar za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu.

Radni tim Komande za obuku s brigadnim generalom Jelesijem Radivojevićem na čelu predstavio je gostima namenu i zadatke našeg centra i koncept obuke i usavršavanja podoficira u Vojsci Srbije.

Tokom posete razgovaralo se o saradnji u oblasti razvoja podoficirskog kora i jačanju uloge i značaja podoficira.

General Eger se danas u Beogradu sastao i s komandantom Komande za obuku general-potpukovnikom Đokicom Petrovićem.

Povezane vesti