Конкурси и огласи
15.05.2013

Конкурс за попуну радних места професионалних војника


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, у:

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1414 Нови Сад

1.     пешадија – 2 извршиоца

2.     артиљерија – 4 извршиоца

3.     оклопне јединице – 5 извршилаца

4.     служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 5542 Београд

5.     служба телекомуникације – 5 извршилаца

6.     саобраћајна служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2237 Београд

7.     пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 1094 Земун

8.     пешадија – 2 извршиоца (радна места су у Земуну)

Војнa поштa 9858 Батајница

9.     пешадија – 5 извршилаца (радна места су у Батајници)

10.  техничка служба – 1 извршилац (радноместо је у Батајници)

11.  интендантска служба – 1 извршилац (радноместо је у Батајници)

Војна пошта 5133 Земун

12.  саобраћајна служба – 1 извршилац (радноместо је у Земуну)

Војна пошта 3395 Батајница

13.  артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (радноместо је у Батајници)

14.  техничка служба – 1 извршилац (радноместо је у Батајници)

Војнa поштa 5004 Јаково

15.  пешадија – 3 извршиоца (раднаместа су у Јакову)

16.  техничка служба – 1 извршилац (радноместо је у Јакову)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4976 Врање

17.  инжињерија – 1 извршилац

18.  интендантска служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево

19.  саобраћајна служба – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРАЊЕ

Војна пошта 4976 Врање

20.  оклопне јединице – 5 извршилаца

21.  служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4666 Ниш

22.  пешадија – 1 извршилац

23.  служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 6002 Зајечар

24.  пешадија – 7 извршилаца

25.  техничка служба – 1 извршилац

26.  саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево

27.  артиљерија – 6 извршилаца

28.  артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 7 извршилаца

29.  оклопне јединице – 2 извршиоца

30.  инжињерија – 4 извршиоца

31.  служба телекомуникације – 4 извршиоца

32.  техничка служба – 1 извршилац

33.  саобраћајна служба – 5 извршилаца

34.  грађевинска служба – 2 извршиоца

35.  служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац

Војна пошта 2834 Београд

36.  пешадија – 3 извршиоца

Војна пошта 2895 Лађевци

37.  служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца (раднаместа су у Лађевцима)

Војна пошта 5019 Крушевац

38.  саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5801 Крушевац

39.  атомско-биолошко-хемијска служба – 5 извршилаца

40.  техничка служба – 1 извршилац

41.  саобраћајна служба – 7 извршилаца

Војна пошта 5019 Крушевац

42.  саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 3161 Крушевац

43.  пешадија – 4 извршиоца

44.  интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 6910 Крушевац

45.  атомско-биолошко-хемијска служба – 1 извршилац

46.  саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КУРШУМЛИЈА

Војна пошта 4666 Ниш

47.  пешадија – 1 извршилац

48.  артиљерија – 1 извршилац

49.  техничка служба – 3 извршиоца

50.  служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 4666 Ниш

51.  служба телекомуникације – 2 извршиоца

Војна пошта 8486 Панчево

52.  пешадија – 8 извршилаца

53.  техничка служба – 1 извршилац

54.  саобраћајна служба – 4 извршиоца

Војна пошта 3987 Ниш

55.  саобраћајна служба – 13 извршилаца

Војна пошта 5464 Ниш

56.  служба телекомуникације – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 3720 Краљево

57.  пешадија – 1 извршилац

58.  артиљерија – 3 извршиоца

59.  оклопне јединице – 10 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад

60.  пешадија – 6 извршилаца

61.  инжињерија – 10 извршилаца

62.  служба телекомуникације – 8 извршилаца

63.  техничка служба – 7 извршилаца

64.  интендантска служба – 5 извршилаца

65.  саобраћајна служба – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад

66.  пешадија – 5 извршилаца

67.  служба телекомуникације – 1 извршилац

68.  саобраћајна служба – 3 извршиоца

Војна пошта 8486 Панчево

69.  пешадија – 13 извршилаца

70.  служба телекомуникације – 4 извршиоца

71.  саобраћајна служба – 5 извршилаца

72.  грађевинска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац

73.  оклопне јединице – 1 извршилац

74.  инжињерија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4666 Ниш

75.  инжињерија – 5 извршилаца

76.  техничка служба – 1 извршилац

77.  интендантска служба – 1 извршилац

78.  саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3720 Краљево

79.  пешадија – 32 извршиоца

80.  служба телекомуникације – 1 извршилац

81.  интендантска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор

82.  санитетска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад

83.  артиљерија – 1 извршилац

84.  оклопне јединице – 13 извршилаца

85.  саобраћајна служба – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА УЖИЦЕ

Војна пошта 5542 Београд

86.  интендантска служба – 1 извршилац

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ

 • да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 30 година;
 • да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
 • да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;
 • да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
 • да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да имају најмање средњу стручну спрему, осим за радна места на р. бр. 4., 5., 13., 14., 21., 22., 23., 31., 35., 37., 39., 45., 47., 48., 50., 51., 56., 62., 67., 70., 80. и 1 радно место на р. бр. 20, где је потребно најмање завршена средња школа 4. степена и за радна места на р. бр. 9., 15., 24., 43., 1 радно место на р. бр. 66. и 5 радних места на р. бр. 79., где је потребно најмање основно образовање (радна места стрелаца и чувара);
 • за сва радна места у саобраћајној служби могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију, осим за радна места на р. бр. 41., 55., 78., 3 раднa места на р. бр. 33. и 1 раднo местo на р. бр. 65., где је потребна најмање „Е” категорија;
 • за сва радна места у служби телекомуникације могу конкурисати лица која имају завршену електротехничку или саобраћајну школу (смер телекомуникације);
 • за сва радна места у Војној пошти 8486 Панчево потребно је да су кандидати пливачи;
 • за четири радна места на р. бр. 3.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за радно место на р. бр. 7.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за једно радно место на р. бр. 8.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 10.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара;
 • за радно место на р. бр. 11.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара;
 • за радно место на р. бр. 13.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 14.: могу конкурисати лица која имају завршену техничку школу (електротехнички смер) или одговарајућу диплому или сертификат за механичара за ваздухопловну опрему;
 • за радно место на р. бр. 16.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара;
 • за радно место на р. бр. 17.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за радна места на р. бр. 18.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара;
 • за једно радно место на р. бр. 20., где је потребно најмање завршена средња школа 4. степена: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за радно место на р. бр. 21.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 25.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за ватрогасца/противпожарца;
 • за радна места на р. бр. 30.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за једно радно место на р. бр. 31.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 32.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара и најмање „Е” категорију;
 • за радна места на р. бр. 34.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за лимара и најмање „Ц” категорију (за 1 радно место) и одговарајућу школу, диплому или сертификат за зидара (за 1 радно место);
 • за радно место на р. бр. 35.: могу конкурисати лица која имају завршену електротехничку школу;
 • за радна места на р. бр. 37.: могу конкурисати лица која имају завршен електротехнички или ПТТ смер или сертификат цртача трага;
 • за радно место на р. бр. 38.: могу конкурисати лица која имају завршену саобраћајну школу и положен испит за инструктора за „Б” и „Ц” категорију (5. степен стручне спреме);
 • за радна места на р. бр. 39.: могу конкурисати лица која имају завршену хемијску или хемијско-технолошку школу;
 • за радно место на р. бр. 40.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за ватрогасца/противпожарца;
 • за радно место на р. бр. 44.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара;
 • за радно место на р. бр. 45.: могу конкурисати лица која имају завршену хемијску или хемијско-технолошку школу и која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 48.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радна места на р. бр. 49.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара (за 2 радна места) и одговарајућу школу, диплому или сертификат за ватрогасца/противпожарца (за 1 радно место), а за једно радно место, где је потребна одговарајућа школа, диплома или сертификат за механичара могу конкурисати лица која имају и најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 53.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара;
 • за радна места на р. бр. 56.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радна места на р. бр. 58.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за једно радно место на р. бр. 59.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за седам радних места на р. бр. 61.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за једно радно место на р. бр. 62.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радна места на р. бр. 63.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара (за 4 радна места), одговарајућу школу, диплому или сертификат за погонског манипуланта (за 2 радна места) и одговарајућу школу, диплому или сертификат за ватрогасца/противпожарца (за 1 радно место);
 • за радна места на р. бр. 64.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за месара (за 1 радно место), одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара (за 2 радна места), одговарајућу школу, диплому или сертификат за обућара (за 1 радно место) и одговарајућу школу, диплому или сертификат за столара (за 1 радно место);
 • за једно радно место на р. бр. 66., где је потребно најмање завршена средња стручна спрема: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 67.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за три радна места на р. бр. 69.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радна места на р. бр. 70.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
 • за радно место на р. бр. 72.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за инсталатера водовода и канализације;
 • за радно место на р. бр. 73.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за радно место на р. бр. 74.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за радна места на р. бр. 75.: могу конкурисати лица која имају завршену школу за руковаоце грађевинских машина или одговарајући сертификат за послужиоца грејдера (за 1 радно место), одговарајући сертификат за послужиоца дозера (за 2 радна места), одговарајући сертификат за послужиоца моста (за 1 радно место) и одговарајући сертификат за послужиоца компресора (за 1 радно место), а за радна места, где су потребни одговарајући сертификати за послужиоца грејдера и послужиоца дозера могу конкурисати лица која имају и најмање „Б” категорију;
 • за радно место на р. бр. 76.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за ватрогасца/противпожарца;
 • за радно место на р. бр. 77.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара;
 • за радно место на р. бр. 81.: могу конкурисати лица која имају завршену угоститељску или прехрамбену школу;
 • за радно место на р. бр. 82.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за болничара;
 • за четири радна места на р. бр. 84.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
 • за радно место на р. бр. 86.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара;
 • за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
 • кандидати који конкуришу за пријем у јединице специјалне бригаде требају успешно да заврше селективну обуку;
 • кандидати који конкуришу за пријем у јединице војне полиције требају успешно да заврше специјалистичку обуку;
 • кандидати женског пола (који нису војно обучени) требају успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника непосредно, или поштом, Војној пошти са којом жели да закључи уговор. Уз образац пријаве прилаже се:

 • кратка биографија;
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • копија војничке књижице (осим за лица женског пола);
 • потврда Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
 • копија дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
 • копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини), за лица која конкуришу за род-службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу. За наведене кандидате извршиће се безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати, који су одслужили војни рок под оружјем, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Кандидати, који успешно заврше обуку, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Кандидати за пријем у јединице специјалне бригаде, који успешно заврше предвиђену селективну обуку и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу и кандидати за пријем у јединице војне полиције, који успешно заврше специјалистичку обуку, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до 14. јуна 2013. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани  конкурсна документација се неће враћати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:

-           011/2063-432                                           Генералштаб Војске Србије;

-           011/3603-546                                           Војна пошта 5542 Београд;

-           011/3401-204                                           Војна пошта 2237 Београд;

-           021/4835-534 и 4835-016                       Војна пошта 1414 Нови Сад;

-           036/308-422 и 308-146                           Војна пошта 3720 Краљево;

-           018/555-353 и 508-554                           Војна пошта 4666 Ниш;

-           017/414-102, лок. 41-051 и 41-414        Војна пошта 4976 Врање;

-           013/326-221 и 326-078                           Војна пошта 8486 Панчево;

-           018/508-004 и 508-218                           Војна пошта 3987 Ниш;

-           021/4835-441 и 4835-424                       Војна пошта 2827 Нови Сад;

-           037/416-056, 416-081 и 416-037            Војна пошта 5801 Крушевац;

-           011/2064-356, 2064-349 i 2064-480       Војна пошта 2834 Београд;

-           018/508-814                                             Војна пошта 5464 Ниш;

-           011/3074-143                                           Војна пошта 1094 Земун;

-           011/3106-207                                           Војна пошта 9858 Батајница;

-           036/305-031                                             Војна пошта 2895 Лађевци;

-           011/3053-707                                           Војна пошта 5133 Земун;

-           025/438-899, лок. 58-167 и 58-091        Војна пошта 1423 Сомбор;

-           012/223-666, лок. 49-206                        Војна пошта 5302 Пожаревац;

-           037/416-340                                             Војна пошта 5019 Крушевац;

-           011/3106-583                                           Војна пошта 3395 Батајница;

-           037/416-310                                             Војна пошта 6910 Крушевац;

-           011/8416-886, лок. 30-767                      Војна пошта 5004 Јаково;

-           037/416-023                                             Војна пошта 3161 Крушевац;

-           019/426-388 и 422-034, лок. 48-102      Војна пошта 6002 Зајечар.


Пријаву за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника можете преузети овде.