Архива

Обука кандидата за професионалне војнике

ЦИЉ

Да се кандидати за професионалне војнике војностручно и психофизички припреме и обуче за успешно обављање дужности, у оквиру војноевиденционе специјалности за коју се примају у професионалну војну службу.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ

Обука кандидата за професионалне војнике се реализује на три начина и зависи од следећег:

 

- да ли кандидат има одговарајућу војноевиденциону специјалност (ВЕС),

- да ли кандидат конкурише за другу ВЕС и

- да ли је кандидат одслужио војни рок (лица женског пола).

У првом случају, када се кандидат прима на формацијско место исте ВЕС-ти коју је стекао током служења војног рока, упућује се на обуку у трајању од 5 недеља. Стручноспецијалистичка обука реализује се по садржајима програма обуке за одговарајући род-службу. Циљ обуке је освежавање знања, вештина и навика које је кандидат стекао током служења војног рока.

Уколико се кандидат прима на формацијско место друге ВЕС-ти, од оне коју је стекао током служења војног рока, упућује се на стручноспецијалистичку обуку у трајању до 10 недеља према садржајима програма обуке за род-службу. Ова обука има карактер преобуке кандидата за ВЕС, за коју се прима. Дужина трајања преобуке зависи од рода-службе-специјалности за коју се прима.

Кандидати за професионалне војнике женског пола упућују се на обуку у центре за основну и стручноспецијалистичку обуку. Основна обука траје 6 недеља, а стручноспецијалистичка до 10 недеља, у зависности од рода-службе-специјалности. Реализује се по садржајима програма обуке за род-службу.

САДРЖАЈ ОБУКЕ

Обука обухвата војностручну и физичку обуку.

У оквиру војностручне обуке, кандидати се обучавају за руковање и употребу личног наоружања и опреме, руковање и употребу наоружања и опреме рода-службе и извођење радњи и поступака у борби у оквиру тима-посаде-послуге-одељења.

Физичка обука је усмерена на реализацију садржаја ради достизања потребног нивоа физичке способности, неопходног за успешно обављање дужности професионалног војника.

ЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ

Евалуација обучености, као саставни део програма обуке, врши се након завршетка основне и специјалистичке обуке, по прописаним стандардима индивидуалне обучености. Кандидати се проверавају по садржајима из војностручне и физичке обуке.

Из војностручне обуке, кандидат је успешно савладао програм ако успешно реши, најмање 70% задатака.

Kандидати подлежу провери физичких способности из следећих дисциплина: полигон пешадијских препрека, дизање трупа са тла, згибови на вратилу или склекови, скок у даљ из места и трчање на 1600 метара. Провера се врши по таблицама и кандидат треба да има најмање 40 бодова да би савладао програм.

Кандидат који испуни стандарде добија сертификат за обученост за своју ВЕС, прима се у професионалну војну службу у својству професионалног војника и распоређује у јединицу у којој ће службовати.

МЕСТО ОБУКЕ

Обука кандидата за професионалне војнике реализује се централизовано, у центрима за специјалистичку обуку, по следећем:

- у Центру за обуку КоВ (Пожаревац), за специјалности родова пешадија, артиљерија, оклопне јединице и инжињерија;

- у Центру за обуку В и ПВО (Батајница), за специјалности рода АРЈ ПВО, службу ВОЈ и ваздухопловнотехничку службу;

- у Центру за обуку везе, информатике и ЕД (Горњи Милановац), за специјалности рода електронских дејстава и службу телекомуникација;

- у Центру за обуку логистике за специјалности интендантске и техничке службе у Крушевцу, саобраћајне службе у Краљеву и санитетске службе у Нишу и

- у центру за усавршавање кадрова АБХО за специјалности службе АБХО.