Организација

Војна полиција

Војну полицију чине војнополицијски органи у командама Војске Србије и саставима Министарства одбране и јединице војне полиције. Они обављају војнополицијске и послове опште безбедности. Јединице су ранга батаљона, различите намене и организацијско-формацијске структуре, а налази се у саставу Копнене војске, Гарде и Управе војне полиције Генералштаба

Специјалности које су у том саставу наше војске заступљене су општа војна полиција или полиција поретка, криминалистичка, противдиверзиона, саобраћајна и противтерористичка војна полиција. 

Јединице војне полиције српске војске - 3. и 5. батаљон налазе се у саставу Копнене војске, 25. батаљон је у Гарди, а батаљон специјалне намене Кобре директно је потчињен Управи војне полиције. 

Припадници војне полиције постапају према одредбама 53. члана Закона о Војсци. У том документу прецизиране су и њихове надлежности - сузбијање криминалитета, контрола и одржавање војног реда и дисциплине, обезбеђење најзначајнијих војних објеката, одређених лица, докумената и наоружања, регулисање и контрола војног путног саобраћаја, те притивтерористичка заштита.