Организација

Генералштаб Војске Србије

Генералштаб је највиши стручни и штабни организациони део Војске Србије, надлежан за њену припрему и употребу у миру и рату.

У саставу Генералштаба Војске Србије налазе се следеће организацијске целине:

 • Здружена оперативна команда
 • Управа за људске ресурсе (Ј-1)
 • Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2)
 • Управа за оперативне послове (Ј-3)
 • Управа за логистику (Ј-4)
 • Управа за планирање и развој (Ј-5)
 • Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)
 • Управа за обуку и доктрину (Ј-7)
 • Одељење за финансије (Ј-8)
 • Одељење за цивилно-војно сарадњу (Ј-9)
 • Управа војне полиције.

Здружена оперативна команда надлежна је за руковођење и оперативно командовање Војском.

Оперативну команду чине  представници осталих целина Генералштаба, а по потреби и команде оперативних нивоа српске војске, да би се успешно планирала и објединила интервидовска дејства различитих састава Војске, али и осталих елемената система одбране Републике Србије. Команда припрема документа и планове за командовање јединицама Војске у операцијама, које су одговор безбедоносних структура земље на актуелну кризу.