Вести
09.04.2010

Сертификована децембарска генерација војника у Центру за обуку ВиПВО


Након успешно обављене редовне обуке у другој фази првог периода обучавања, 211 војника из пет јединица Центра за обуку ВиПВО успешно је положило последњи испит индивидуалне специјалистичке обучености.

Према речима мајора Дарка Секулића, комаданта Центра за обуку ВиПВО, сертификатори на основу јасно постављених стандарда проверавају обученост војника у правилном познавању, руковању и употреби средстава ратне технике у саставу ВиПВО на којима су обучавани.

Двадесет и петоро квалификованих и искусних сертификатора спроводи овај својеврсни “дипломски” испит уз сва потребна показна средства и остала учила. Пролазност децембарске класе је готово потпуна и сви циљеви су испуњени. У Центру су поносни на чињеницу да је прошле године 1 361 војник из четири генерације успешно савладао постављене високе стандарде обучености. Центар ће спремно дочекати наступајућу потпуну професионализацију војске настављајући да и даље врши сертификацију индивидуалне специјалистичке обучености за потребе Ваздухопловства и противваздухопловне одбране.  

Email