Вести
04.03.2011

Анализа оперативних и функционалних способности Гарде


Јуче је у касарни „Дедиње“ одржана анализа оперативних и функционалних способности Гaрде за 2010. годину. Поред најодговорнијих старешина Команде и јединица Гарде, анализи су присуствовали и начелници организацијских целина Генералштаба Војске Србије.

Сагледани су услови у којима су изграђиване оперативне и функционалне способности Гарде у 2010. години, стање по елементима оперативних и функционалних способности, позитивна достигнућа и проблеми у раду. На основу анализираног стања, дати су предлози, решења и задаци за побољшање оперативних и функционалних способности Гарде.

На крају је закључено да је Гарда у 2010. години реализовала све задатке и да поседује потребне способности да и у наредном периоду одговори свим постављеним задацима. 

Email