Вести
25.01.2012

Нови авион за Војску Србије


ФОТОГАЛЕРИЈА

Министарство одбране је за потребе Војногеографског института набавило најсавременију дигиталну технолошку линију за аерофотограметријско снимање.

Нови авион за Војску СрбијеКомплет опреме чини ваздухоплов Piper Seneca V америчког произвођача Piper Aircraft, са интегрисаном дигиталном аерофотограметријском камером ADS80 швајцарског произвођача Leica Geosystems AG, као и припадајуће софтвере.

Инвестицијом вредном 2,7 милиона евра омогућавају се прикупљања и анализе геопросторних података у дигиталном облику по савременим стандардима земаља Европске уније. Тиме се стварају услови за развој и имплементацију географско-информационог система Републике Србије и формирање базе дигиталних геопросторних података за потребе Војске Србије.

Поред аерофото снимања, авион обезбеђује услове за специфичну обуку припадника ваздухопловства и превоз лица за потребе МО и ВС.

Значај увођења дигиталне технолошке линије за аерофото снимања је и поновно успостављање сопственог аерофотограметријског снимања територије Републике Србије која у Војногеографском институту има традицију од 1950. године. Тиме се ревитализује национална служба за аерофотограметријско снимање чиме се штеде буџетска средстава, јер се избегава скуп и дуготрајан процес услужног ангажмана страних фирми.

Нови авион за Војску СрбијеПодаци прикупљени овом опремом биће од користи систему одбране, али и другим, цивилним, корисницима у земљи. Опрема омогућава да се целокупна територија Републике Србије снима у стандардним циклусима од 3-5 година и тиме олакшава и убрзава израда урбанистичких планова свих општина и градова у Србији.

Дигитални геопросторни подаци биће од драгоцене користи свим будућим пројектантима аутопутева, нафтовода, гасовода и других инфраструктурних објеката, што ће омогућити брз повраћај уложених средстава.


Авион је долетео на аеродром Батајница 24. јануара. У току је процедура царињења, након чега ће отпочети поступак пријема ваздухоплова од стране Комисије МО и ВС и процедура верификационих испитивања од стране Техничког опитног центра ради увођења авиона у наоружање ВС. 

Email