Вести
14.10.2010

Обука припадника резервног састава територијалних бригада


У Центру за обуку Ваздухопловства и противваздухопловне одбране (ВиПВО) на аеродрому Батајница, изведена је обука припадника резервног састава Браничевске бригаде за дужност оператера на ракетном систему за противваздухопловна дејства (ПВД) „Стрела 1М“. Њиховом обуком завршен је циклус обуке у којој су учествовала лица из резервног састава свих територијалних бригада.

Oбука лица из резервног састава територијалних бригада организована је током ове године, после вишегодишњег прекида. Обучавање припадника резервног састава територијалних бригада има за циљ оспособљавање тих састава за извршавање додељених мисија и задатака. Планира се Средњерочним планом позивања и обуке лица из резервног састава за период од шест година. Према том плану, у овој години предвиђена је обука на систему за ПВД „Стрела 1М“.

У Центар за обуку ВиПВО позвана су лица из резервног састава свих територијалних бригада. Центар се налази на војном аеродрому Батајница и опремљен је кабинетима и наставним средствима, што омогућава да обука буде вршена квалитетно, а да истовремено буде економична.

Тежиште у обуци стављено је на увежбавање оператера за извршавање радњи и поступака везаних за њихову специјалност. Обука се изводи ради освежавања знања и вештина стечених током служења војног рока, као и ради одржавања тренажа за извршавање задатака из њихове надлежности.

Планирано је да се обука спроводи и убудуће јер војна обавеза за грађане Републике Србије подразумева да припадници резервног састава Војске Србије морају да се на знак мобилизације јаве у ратне јединице у које су распоређени.

 
Email