Konkursi za prijem u radni odnos u Vojsci Srbije

Ponedeljak, 1.5.2023 | Konkursi
Generalštab Vojske Srbije raspisao je javne konkurse za prijem lica iz građanstva na pozicije civilnih lica u Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6) i Centralnoj logističkoj bazi. 

U Upravu za telekomunikacije i informatiku (J-6) primaju se kriptolozi sa obrazovanjem u oblasti matematičkih i računarskih nauka, odnosno elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, dok se u Centralnoj logističkoj bazi popunjavaju radna mesta vozača, mehaničara za municiju i minsko-eksplozivna sredstva, mehaničara za pogonsku opremu i instalacije, tehničara za elektronska sredstva, rukovalaca parnih kotlova, stolara i inženjera u oblasti energetike. 

Na konkurse se mogu javiti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i zadovoljavaju sve ostale uslove konkursa. 

Izabrani kandidati će biti primljeni u radni odnos na neodređeno vreme, u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, sa mestom službovanja u Beogradu.

Opšti i posebni uslovi, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima mogu se pogledati na sledećim linkovima:


Povezane vesti