Obuka za učešće u mirovnoj operaciji UN u Libanu

Ponedeljak, 28.11.2022 | Obuka
U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca u toku je intenzivna kolektivna obuka voda za zaštitu snaga za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Obuka se realizuje u terenskim uslovima i predstavlja jedan od segmenata višemesečnih priprema koje pripadnici ove jedinice iz sastava Komande za obuku prolaze, kako bi bili u potpunosti osposobljeni za realizaciju namenskih zadataka u mirovnoj operaciji.

U ovoj fazi obučavanja, vod za zaštitu snaga radi u uslovima sličnim onima u misiji, a supozicije koje rešava su u potpunosti prilagođene situacijama u kojima se može naći tokom izvršavanja zadataka u zoni operacije. Programom su obuhvaćeni sadržaji iz fizičke i taktičke obuke, sa težištem na realizaciji zadataka prilikom obezbeđenja baze, kao i teme iz međunarodnog humanitarnog prava. 

Vod za zaštitu snaga početkom narednog meseca očekuje taktička vežba na kojoj će biti izvršena provera obučenosti i interoperabilnosti ove jedinice za učešće u misiji u Libanu.

Vojska Srbije angažuje vod za zaštitu snaga u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2014. godine. Osnovni zadatak naše jedinice, koja se nalazi u sastavu italijanskog kontingenta u sektoru „Zapad“, je obezbeđenje baze u kojoj su smeštene snage Ujedinjenih nacija.

Povezane vesti