Конкурси и огласи
24.08.2017

Попуна радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Генералштаб Војске Србије

Управа за људске ресурсе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране

ради попуне радних места професионалних војника на одређено време

1. Подношење пријаве и потребна документација

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може добити, попунити и поднети сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова, на следећим адресама војних пошта:

у месту службовања Бачка Топола
-    за војне поште 1408 Бачка Топола и 1419 Бачка Топола: касарна „Бачка“ ул. Маршала Тита бб, Бачка Топола

у месту службовања Београд

-    за војне поште 1013 Београд, 1402 Београд, 2834 Београд и 4557 Београд: касарна „Топчидер“ ул. Гардијска 5, Београд
-    за Војну пошту 1094 Земун: ул. Главна 1, Земун
-    за војне поште 1205 Београд, 4501 Београд, 4506 Београд, 6870 Београд и 8909 Београд: касарна „Бањица“ ул. Рашка 2, Београд
-    за војне поште 1431 Батајница, 1437 Батајница, 1439 Батајница, 1440 Батајница, 3395 Батајница и 4502 Београд: аеродром „Батајница“ ул. Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница
-    за Војну пошту 2084 Београд: касарна „Кнежевац“ ул. Ослобођења 30, Кнежевац, касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“ ул. Нова прва бб, Зуце и објекат „Раља“, ул. Душана Пухача бб, Раља
-    за војне поште 2279 Београд, 2281 Београд, 2289 Београд и 5076 Београд: касарна „Дедиње“ ул. Јована Мариновића бб, Београд
-    за Војну пошту 2342 Београд: ул. Војводе Степе 445, Београд
-    за Војну пошту 4502 Београд: аеродром „Батајница“ ул. Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница - радна места су у насељу Стари Бановци
-    за Војну пошту 4522 Батајница: насеље „13. мај“, Батајница
-    за војне поште 5004 Јаково и 5011 Јаково: касарна „Мајор Милан Тепић“ ул. Армијска 1, Јаково
-    за Војну пошту 5010 Зуце-Београд: касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“ ул. Нова прва бб, Зуце
-    за Војну пошту 6011 Београд: Сидриште „Ушће“, ул. Ушће бб, Нови Београд
-    за Војну пошту 9808 Београд: ул. Мије Ковачевића 5, Београд

у месту службовања Бујановац

-    за војне поште 3924 Бујановац, 4986 Бујановац и 5006 Бујановац: База „Југ“, насеље Боровац бб, Бујановац

у месту службовања Ваљево

-    за војне поште 3709 Ваљево и 9845 Ваљево: касарна „Војвода Живојин Мишић“ ул. Војводе Мишића бб, Ваљево
-    за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Боговађа, Лајковац

у месту службовања Врање

-    за војне поште 4984 Врање и 4996 Врање: касарна „1. пешадијски пук Књаза Милоша Великога“ ул. Краљевића Марка 2, Врање
-    за Војну пошту 4993 Врање: касарна „1300 каплара“ ул. Пролетерских бригада бб, Врање

у месту службовања Горњи Милановац

-    за војне поште 1402 Београд и 2143 Горњи Милановац: касарна „Војвода Радомир Путник“ ул. Кнеза Александра 59, Горњи Милановац
-    за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: ул. Николе Луњевице 88, Горњи Милановац

у месту службовања Зајечар

-    за војне поште 4662 Зајечар и 6002 Зајечар: касарна „Никола Пашић“ ул. Николе Пашића бб, Зајечар

у месту службовања Зрењанин

-    за војне поште 1407 Панчево и 3160 Зрењанин: касарна „Народни херој Светозар Марковић Тоза“ ул. Стевице Јовановића 19, Зрењанин

у месту службовања Ковин

-    за Војну пошту 1439 Батајница: аеродром „Батајница“ ул. Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница

у месту службовања Крагујевац

-    за Војну пошту 2078 Крагујевац: касарна „Војвода Радомир Путник“ ул. Кнеза Милоша 12, Крагујевац

-    за Војну пошту 3262 Крагујевац: ул. Крагујевачког октобра бб, Крагујевац

у месту службовања Краљево

-    за војне поште 3701 Краљево, 4661 Краљево и 5019 Крушевац: касарна „Рибница“ ул. Четврта Црногорска бб, Краљево
-    за војне поште 3711 Краљево, 4504 Краљево, 4652 Краљево, 4656 Краљево и 4658 Краљево: касарна „Јован Курсула“ ул. Јована Бојовића 183, Јарчујак-Краљево
-    за војне поште 5015 Лађевци и 5017 Лађевци: аеродром „Лађевци“ Лађевци бб
-    за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: ул. Тодоровић бб, Грдица-Краљево, насеље Богутовачка Бања, Краљево и насеље Мрсаћ, Краљево

у месту службовања Крушевац

-    за војне поште 5019 Крушевац, 5801 Крушевац и 6910 Крушевац: касарна „Цар Лазар“ ул. Балканска 57, Крушевац

у месту службовања Куршумлија

-    за Војну пошту 4989 Куршумлија: касарна „Топлички устанак“, ул. 4. јули бб, Куршумлија
-    за Војну пошту 2079 Ниш: касарна „Књаз Михаило“ ул. Чегарска бб, Пантелеј-Ниш

у месту службовања Лесковац

-    за Војну пошту 4445 Лесковац: касарна „Војвода Петар Бојовић“, ул. Краља Милутина бб, насеље Доње Синковце-Лесковац

у месту службовања Младеновац

   за Војну пошту 2078 Крагујевац: Објекат „Ливаде“ ул. Хајдук Вељкова бб, Младеновац

у месту службовања Неготин

-   
за Војну пошту 6002 Зајечар: касарна „Никола Пашић“ ул. Николе Пашића бб, Зајечар

у месту службовања Ниш

-   
за војне поште 1575 Ниш, 4108 Ниш, 4504 Краљево, 4667 Ниш и 4999 Ниш: касарна „Мија Станимировић“ Јадранска бб, Ниш
-    за војне поште 2079 Ниш, 4650 Ниш, 4983 Ниш и 5464 Ниш: касарна „Књаз Михаило“ ул. Чегарска бб, Пантелеј-Ниш
-    за Војну пошту 5019 Крушевац: касарна „Књаз Михаило“ ул. Чегарска бб, Пантелеј-Ниш и ул. Кеј Коло Српских сестара бб, Ниш
-    за Војну пошту 6006 Ниш: касарна „Аеродром“ ул. Сарајевска бб, Ниш
 
у месту службовања Нови Пазар

-   
за Војну пошту 4659 Нови Пазар: касарна „Рифат Бурџевић Тршо“ ул. Миодрага Јанковића бб, Нови Пазар

у месту службовања Нови Сад

-   
за војне поште 1405 Нови Сад, 1413 Нови Сад, 3947 Нови Сад: касарна „Југовићево“ ул. Авијатичарска Нова 24, Нови Сад
-    за војне поште 1421 Нови Сад и 4100 Нови Сад: касарна „Тврђава“ ул. Београдска 21, Петроварадин-Нови Сад
-    за војне поште 1947 Нови Сад, 2827 Нови Сад и 6009 Нови Сад: касарна „Александар Берић“ ул. 1300 Каплара 11, Нови Сад
-    за Војну пошту 2084 Београд: објекат „Крушедол“, насеље Крушедол бб
-    за Војну пошту 2834 Београд: касарна „Топчидер“ ул. Гардијска 5, Београд
 
у месту службовања Панчево

-  
  за војне поште 1407 Панчево и 2084 Београд: касарна „Народни херој Стевица Јовановић“ ул. Баваништански пут бб, Панчево
-    за војне поште 2084 Београд и 4310 Панчево: касарна „Аеродром“ ул. Јабучки пут 1, Панчево
-    за Војну пошту 5010 Зуце-Београд: касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“ ул. Нова прва бб, Зуце
-    за Војну пошту 4502 Београд: аеродром „Батајница“ ул. Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница - радна места су у насељу Качарево

у месту службовања Параћин

-   
за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“ ул. Булевар Војске 2, Ћуприја

у месту службовања Пожаревац

-   
за Војну пошту 5302 Пожаревац: касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“ ул. 6. Личке дивизије бб, Пожаревац

 у месту службовања Пожега

-   
за Војну пошту 3706 Пожега: касарна „Петар Лековић“ ул. Немањина бб, Пожега

у месту службовања Прокупље

-   
за војне поште 4665 Прокупље и 4994 Прокупље: касарна „Ратко Павловић-Ћићко“ ул. Вука Караџића бб, Прокупље

у месту службовања Рашка

-   
за Војну пошту 3705 Рашка: касарна „Стефан Немања“ ул. Супње бб, Рашка

у месту службовања Смедерево

-   
за Војну пошту 2078 Крагујевац: касарна „Иван Стефановић Срба“ ул. Коларски пут 43, Смедерево

у месту службовања Смедеревска Паланка

-   
за Војну пошту 2078 Крагујевац: касарна „Генерал Живко Павловић“ ул. Војске Југославије 2, Смедеревска Паланка

у месту службовања Сомбор

-   
за Војну пошту 1423 Сомбор: касарна „Аеродром“ ул. Централа бб, Сомбор

у месту службовања Сремска Митровица

-   
за војне поште 1411 Сремска Митровица и 1415 Сремска Митровица: касарна „Бошко Палковљевић Пинки“ ул. Планинска бб, Сремска Митровица

у месту службовања Ћуприја

-    за
Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“ ул. Булевар Војске 2, Ћуприја

у месту службовања Ужице

-   
за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Кремна

у месту службовања Шабац

-   
за Војну пошту 4219 Шабац: касарна „Церски јунаци“ ул. Поцерска 2, Шабац

 
Позивају се кандидати да у року од 15 дана, од дана пријављивања за попуну радних места професионалних војника, приложе:
1)      извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
2)      уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);
3)      потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
4)      уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
5)      копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која се пријаве за пријем у саобраћајну службу);
6)      копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола (документ на редном броју 5).

У складу са наведеним, потребно је да кандидат, уз копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном броју 6), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (документа на редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе на наведеним адресама војних пошта.

Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање.

2. Избор кандидата за попуну радних места

Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка-шорц, мајица (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.

Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени искључује упућивање на даље провере-процене.

Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председници комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.

Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1)      завршени ниво школовања - до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа       3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
2)      провера физичке способности - до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7);
3)      психолошка процена кандидата - до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.

3. Услови пријема у својству професионалног војника

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:
1)      да су пунолетни;
2)      да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
3)      да имају прописано образовање;
4)      да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
5)      да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
6)      да нису старији од 30 година;
7)      да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
8)      да су одслужили војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и услове за пријем утврђене формацијом команде, јединице и установе Војске Србије.

4. Закључивање уговора о раду на одређено време

Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.

Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисија које утврђују испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до 3 године и обнављања истог до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015 и 88/2015 - одлука УС).

Обавештење за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране ради попуне радних места професионалних војника на одређено време је стално отворено, а пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника вршиће се у складу са планом попуне.
 
Додатне информације о потребама за пријемом, по родовима-службама и местима службовања, могу се добити на следећим бројевима телефона:

-    011/3304-175                                                                                                  Војна пошта 1013 Београд;
-    011/3074-318                                                                                                  Војна пошта 1094 Земун;
-    011/3053-603                                                                                                  Војна пошта 1205 Београд;
-    011/3304-502 или 011/3304-302                                                               Војна пошта 1402 Београд;
-    021/4835-357                                                                                                  Војна пошта 1405 Нови Сад;
-    013/326-461 или 013/326-583                                                                    Војна пошта 1407 Панчево;
-    024/715-611 локал 58-582 или 060/3729-260                                       Војна пошта 1408 Бачка Топола;
-    022/610-212 локал 50-624 или 060/7279-820                                       Војна пошта 1411 Сремска Митровица;
-    021/4835-324                                                                                                  Војна пошта 1413 Нови Сад;
-    022/610-212 локал 50-560                                                                          Војна пошта 1415 Сремска Митровица;
-    024/715-287 или 024/715-611 локал 58-672                                         Војна пошта 1419 Бачка Топола;
-    021/4835-665                                                                                                  Војна пошта 1421 Нови Сад;
-    025/438-899 локал 58-167 или 58-091                                                                    Војна пошта 1423 Сомбор;
-    011/3106-698 или 011/3106-061                                                               Војна пошта 1431 Батајница;
-    011/3106-698 или 011/3106-061                                                               Војна пошта 1437 Батајница;
-    011/3106-698 или 011/3106-061                                                               Војна пошта 1439 Батајница;
-    011/3106-698 или 011/3106-061                                                               Војна пошта 1440 Батајница;
-    013/326-216                                                                                                    Војна пошта 1442 Панчево;
-    018/508-228                                                                                                    Војна пошта 1575 Ниш;
-    021/4835-441 или 021/4835-469                                                               Војна пошта 1947 Нови Сад;
-    032/713-290 локал 49-606 или 49-702, 036/5826-058, 036/308-109, 036/353-549, 036/356-464, 014/438-314 и 031/3808-206                                                                                                               Војна пошта 2077 Горњи Милановац;
-    034/507-177, 011/8232-656, 026/4627-937 и 026/321-775                                Војна пошта 2078 Крагујевац;
-    018/508-620                                                                                                    Војна пошта 2079 Ниш;
-    011/3053-472, 011/3603-870, 013/326-185 и 022/460-079                                Војна пошта 2084 Београд;
-    032/713-290 локал 49-533                                                                          Војна пошта 2143 Горњи Милановац;
-    011/2064-374 или 011/2064-339                                                               Војна пошта 2279 Београд;
-    011/2064-374 или 011/2064-339                                                               Војна пошта 2281 Београд;
-    011/2064-374 или 011/2064-339                                                               Војна пошта 2289 Београд;
-    011/3401-007 или 011/3401-069                                                               Војна пошта 2342 Београд;
-    021/4835-441 или 021/4835-424                                                               Војна пошта 2827 Нови Сад;
-    011/2064-524 и 011/2064-531                                                                    Војна пошта 2834 Београд;
-    021/4835-723 или 066/8701-041                                                               Војна пошта 3160 Зрењанин;
-    034/507-165                                                                                                    Војна пошта 3262 Крагујевац;
-    011/3106-583                                                                                                  Војна пошта 3395 Батајница;
-    036/308-422 или 036/308-457                                                                    Војна пошта 3701 Краљево;
-    036/736-131 локал 46-102                                                                          Војна пошта 3705 Рашка;
-    031/595-553                                                                                                    Војна пошта 3706 Пожега;
-    014/296-470                                                                                                    Војна пошта 3709 Ваљево;
-    036/308-113                                                                                                    Војна пошта 3711 Краљево;
-    069/1209-984                                                                                                  Војна пошта 3924 Бујановац;
-    021/4835-315                                                                                                  Војна пошта 3947 Нови Сад;
-    021/4835-579                                                                                                  Војна пошта 4100 Нови Сад;
-    018/508-004 или 064/8874-024                                                                 Војна пошта 4108 Ниш;
-    015/3549-900 локал 50-007                                                                        Војна пошта 4219 Шабац;
-    013/326-526                                                                                                    Војна пошта 4310 Панчево;
-    016/249-379, 016/249-309, 066/8711-907 или 066/8711-959            Војна пошта 4445 Лесковац;
-    011/3053-265                                                                                                  Војна пошта 4501 Београд;
-    011/3106-494                                                                                                  Војна пошта 4502 Београд;
-    036/308-221                                                                                                    Војна пошта 4504 Краљево;
-    011/3053-684                                                                                                  Војна пошта 4506 Београд;
-    011/3074-513 или 011/3074-486                                                               Војна пошта 4522 Батајница;
-    011/2064-822 или 011/2064-821                                                               Војна пошта 4557 Београд;
-    018/508-830                                                                                                    Војна пошта 4650 Ниш;
-    036/308-195                                                                                                    Војна пошта 4652 Краљево;
-    036/308-188                                                                                                    Војна пошта 4656 Краљево;
-    036/308-406                                                                                                    Војна пошта 4658 Краљево;
-    036/736-131 локал 46-566                                                                          Војна пошта 4659 Нови Пазар;
-    036/308-444                                                                                                    Војна пошта 4661 Краљево;
-    019/422-034 локал 121 или 221                                                                Војна пошта 4662 Зајечар;
-    027/321-311 локал 41-667                                                                          Војна пошта 4665 Прокупље;
-    018/508-298                                                                                                    Војна пошта 4667 Ниш;
-    018/508-699                                                                                                    Војна пошта 4983 Ниш;
-    017/414-102 локал 41-136                                                                          Војна пошта 4984 Бујановац;
-    017/414-102 локал 42-012 или 42-158                                                                    Војна пошта 4986 Бујановац;
-    027/381-388 локал 43-567 или 43-566                                                                    Војна пошта 4989 Куршумлија;
-    017/414-102 локал 41-166                                                                          Војна пошта 4993 Врање;
-    027/321-311 локал 41-589 или 41-595                                                                    Војна пошта 4994 Прокупље;
-    017/414-102 локал 41-208                                                                          Војна пошта 4996 Врање;
-    018/508-146                                                                                                    Војна пошта 4999 Ниш;
-    011/8416-660 или 011/8416-186 локал 30-767                                     Војна пошта 5004 Јаково;
-    017/414-102 локал 42-210                                                                          Војна пошта 5006 Бујановац;
-    011/3092-329                                                                                                  Војна пошта 5010 Зуце;
-    011/8416-660 локал 30-823                                                                        Војна пошта 5011 Јаково;
-    036/305-031                                                                                                    Војна пошта 5015 Лађевци;
-    036/305-031                                                                                                    Војна пошта 5017 Лађевци;
-    037/416-048 и 036/308-490                                                                        Војна пошта 5019 Крушевац;
-    011/2064-374 или 011/2064-339                                                               Војна пошта 5076 Београд;
-    066/8713-011 или 060/3799-913                                                               Војна пошта 5302 Пожаревац;
-    018/508-814 или 018/508-836                                                                    Војна пошта 5464 Ниш;
-    037/416-056, 037/416-081 или 066/8707-415                                        Војна пошта 5801 Крушевац;
-    019/426-388                                                                                                    Војна пошта 6002 Зајечар;
-    021/4835-441 или 021/4835-424                                                               Војна пошта 6009 Нови Сад;
-    011/3201-237                                                                                                  Војна пошта 6011 Београд;
-    011/3603-795                                                                                                  Војна пошта 6870 Београд;
-    037/416-089                                                                                                    Војна пошта 6910 Крушевац;
-    011/3053-214                                                                                                  Војна пошта 8909 Београд;
-    011/3205-105                                                                                                  Војна пошта 9808 Београд;
-    014/296-015 или 014/296-017                                                                    Војна пошта 9845 Ваљево;
-    035/8627-539                                                                                                  Војна пошта 9932 Ћуприја.

Пријава


Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).