Конкурси и огласи
30.09.2011

Конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

расписује КОНКУРС за попуну слободних радних места професионалних војника,
на одређено време, у:

Гарду

• Београд – Војна пошта 2289 Београд (Михаила Аврамовића бб, Београд)
– стрелац
– манипулант
– возач моторног возила

224. центар за електронска дејства

• Београд – Војна пошта 4522 Батајница (Батајнички друм бб, Насеље 13. мај, Батајница)
– стрелац
– механичар за возила точкаше
– механичар за радио-уређаје и системе
– возач моторног возила

• Прокупље – Војна пошта 2822 Прокупље (Вука Караџића бб Прокупље)
– кувар

• Краљево – Војна пошта 6834 Краљево (Батајнички друм бб, Насеље 13. мај, Батајница)
– радио-гониометриста

• Пирот – Војна пошта 6834 Пирот (Батајнички друм бб, Насеље 13. мај, Батајница)
– радио-гониометриста

Командну чету ЦЛоБ

• Београд – Војна пошта 9808 Београд (Мије Ковачевића 5, Београд)
– возач моторног возила

1. складишни батаљон

• Горњи Милановац – Војна пошта 2077 Горњи Милановац (Николе Милићевића Луњевице бр. 88, Горњи Милановац)
– стрелац
– манипулант
– стрелац–водич паса
– механичар за пешадијско наоружање
– механичар за возила точкаше
– манипулант
– противпожарац
– електромеханичар за возила точкаше
– електромеханичар за хемијске изворе електричне енергије)

2. складишни батаљон

• Крагујевац – Војна пошта 2078 Крагујевац (Кнеза Милоша 14, Крагујевац)
– стрелац
– манипулант
– кувар
– возач моторног возила
– возач–возач складишне механизације

3. складишни батаљон

• Куршумлија – Војна пошта 2079 Куршумлија (Чегарска бб, Ниш)
– стрелац
– манипулант–противпожарац
– противпожарац

4. складишни батаљон

• Београд, Кнежевац – Војна пошта 2080 Кнежевац – Београд (Улица ослобођења бр. 30, Кнежевац)
– стрелац
– манипулант
– водич паса
– противпожарац
– противпожарац–возач
– возач моторног возила
– возач–возач складишне механизације
– руковалац парних котлова са АТК

5. логистички батаљон

• Београд, Кнежевац – Војна пошта 5078 Кнежевац – Београд (Улица ослобођења бр. 30, Кнежевац)
– возач тенка за извлачење
– механичар за возила точкаше
– механичар за електронику у ракетним системима ЗА
– лимар
– грађевински лимар

Бригаду везе

• Београд – Војна пошта 1013 Београд (Гардијска 5, Београд)
– механичар за РРУ и ТЛВУ

• Београд – Војна пошта 1402 Београд (Гардијска 5, Београд)
– телепринтерист
– телефониста-линијаш
– механичар за возила точкаше–возач
– евидентичар радова–возач
– бравар

• Београд – Војна пошта 5542 Београд (Рашка 2, Београд)
– возач

• Београд – Војна пошта 6870 Београд (Рашка 2, Београд)
– механичар за ТТУ и системе–возач

• Нови Пазар – Војна пошта 6883/3–3 Нови Пазар (Миодрага Јовановића бб, Нови Пазар)
– послужилац АТЦ–телепринтериста

1. бригаду Копнене војске

• Нови Сад – Војна пошта 1405 Нови Сад (Авијатичарска 24, Нови Сад)
– извиђач уједно снајпериста
– радио-телепринтериста

• Панчево – Војна пошта 1407 Панчево (Баваништански пут бб, Панчево)
– стрелац
– пушкомитраљезац
– извиђач уједно возач
– снајпериста
– послужилац уједно возач ПОРВ 9К111
– послужилац ПОРВ 9К111
– возач послужилац МБ 82 мм
– возач послужилац АБГ

• Бачка Топола – Војна пошта 1408 Бачка Топола (Маршала Тита бб, Бачка Топола)
– послужилац СХ 122 мм
– телефониста-линијаш

• Сремска Митровица – Војна пошта 1411 Сремска Митровица (Планинска бб, Сремска Митровица)
– возач

• Сремска Митровица – Војна пошта 1415 Сремска Митровица (Планинска бб, Сремска Митровица)
– нишанџија на тенку
– возач тенка
– возач

• Бачка Топола – Војна пошта 1419 Бачка Топола (Маршала Тита бб, Бачка Топола)
– стрелац на БВП М80

Лабораторијски техничар
• Нови Сад – Војна пошта 1421 Нови Сад (Београдска 21, Нови Сад)
– возач-послужилац дозера
– возач-послужилац утоваривача
– возач-послужилац лансирног моста
– возач-послужилац бушилице минских бунара
– послужилац моста
– возач вучног воза
– возач послужилац дизалице
– возач
– возач телефониста линијаш

• Нови Сад – Војна пошта 4100 Нови Сад (Београдска 21, Нови Сад)
– зидар – возач

2. бригаду Копнене војске

• Краљево – Војна пошта 3708 Краљево (касарна „Јован Курсула“, Краљево)
– послужилац СХ 122 мм
– возач СХ 122 мм
– возач моторног возила

• Краљево – Војна пошта 3711 Краљево (касарна „Јован Курсула“, Краљево)
– послужилац ПАТ 40 мм
– возач моторног возила

• Краљево – Војна пошта 4658 Краљево (касарна „Јован Курсула“, Краљево)
– возач БВП

• Нови Пазар – Војна пошта 4659 Нови Пазар (Миодрага Јовановића бб, Нови Пазар)
– оператор-нишанџија на БВП
– стрелац на БВП
– возач БВП
– механичар за возила гусеничаре
– заваривач гасом
– возач моторног возила

3. бригаду Копнене војске

• Зајечар – Војна пошта 4662 Зајечар (Николе Пашића бб, Зајечар)
– стрелац
– пушкомитраљезац
– нишанџија митраљеза
– послужилац митраљеза
– нишанџија МБ – 82 мм
– послужилац МБ – 82 мм
– снајпериста
– послужилац ДП 12,7 мм
– послужилац ДП 12,7 мм – уједно возач
– нишанџија бацача граната
– послужилац бацача граната
– нишанџија МБ 120 мм
– послужилац МБ 120 мм
– оператер ПОЛК- 9К 11
– послужилац ПОЛК- 9К 11
– послужилац ПОЛК- 9К 11 – уједно возач
– мерник
– рачунач
– радио-телеграфиста
– телеграфиста линијаш уједно возач
– механичар за возила точкаше
– болничар
– возач моторног возила

• Куршумлија – Војна пошта 4989 Куршумлија (Улица 4. јули бб, Куршумлија)
– стрелац на БВП М80
– возач БВП М80
– возач моторног возила

Специјалну бригаду

• Панчево – Војна пошта 6003 Панчево (Јабучки пут бб, Панчево)
– стрелац уједно возач
– возач моторног возила
– лимар
– инсталатер водовода и канализације
– механичар за АБХ техничка средства и опрему
– металостругар
– манипулант
– механичар за погонску опрему
– медицински техничар

• Панчево – Војна пошта 6004 Панчево (Јабучки пут бб, Панчево)
– диверзант уједно возач
– нишанџија – диверзант Тим МБ-60 мм
– речни диверзант
– речни диверзант-противтерориста
– речни диверзант уједно возач
– возач моторног возила – диверзант Тим МБ-60 мм

• Ниш – Војна пошта 6006 Ниш (Сарајевска бб, Ниш)
– возач уједно падобранац
– слагач падобрана–падобранац у одељењу за одржавање

• Панчево – Војна пошта 6007 Панчево (Јабучки пут бб, Панчево)
– послужилац митраљеза–противтерориста
– снајпериста–противтерориста
– противтерориста
– противтерориста уједно возач
– послужилац–противтерориста
– телепринтериста-шифрер противтерориста
– телепринтериста-шифрер противтерориста уједно возач

Речну флотилу

• Нови Сад – Војна пошта 2827 Нови Сад (Улица 1.300 каплара, Нови Сад)
– телепринтериста-шифрер уједно возач
– бродарац на речном доку РДОК-15
– моториста на речном пениши нафте РПН-43

• Нови Сад – Војна пошта 6009 Нови Сад (Улица 1.300 каплара, Нови Сад)
– нишанџија
– послужилац миноловки
– сигналиста-осматрач-кормилар
– противмински ронилац–возач
– лаки ронилац–возач
– медицински техничар-возач

• Београд – Војна пошта 6011 Београд (Ушће бб, Београд)
– послужилац у артиљеријском ракетном одељењу бродског одреда навигација и веза
– електричар у одељењу електричарског погонског одреда на БПН-30

• Шабац – Војна пошта 4219 Шабац (Поцерска 2, Шабац)
– послужилац моторне тестере
– возач–послужилац дизалице
– послужилац понтонског моста
– послужилац амфибијског транспортера
– послужилац ванбродског мотора
– командир амфибијског транспортера
– возач–послужилац амфибијског транспортера
– возач моторног возила
– механичар за возила точкаше
– манипулант у воду за логистику

• Нови Сад – Војна пошта 1947 Нови Сад (Улица 1.300 каплара, Нови Сад)
– послужилац понтонског моста
– послужилац амфибијског транспортера
– послужилац ванбродског мотора
– послужилац реморкера
– возач–послужилац понтонског моста ПМП

2. центар за обуку

• Ваљево – Војна пошта 9845 Ваљево (Војводе Мишића бб, Ваљево)
– чувар
– чувар–водич службених паса

• Шабац (Десић) – Војна пошта 9845 Ваљево (Војводе Мишића бб, Ваљево)
– стрелац

ЦУК АБХО

• Крушевац – Војна пошта 6910 Крушевац (Балканска 57, Крушевац)
– возач
– лаборант

Центар за обуку ВиПВО

• Београд, Батајница – Војна пошта 3395 Београд (Батајнички пут бб, Батајница)
– послужилац ракетног система ПВО – самоходног
– возач самоходног ракетног система ПВО
– послужилац за припрему и чување ракета ракетног система ПВО
– авио-оружар
– авио-механичар
– возач моторног возила

Центар за обуку КоВ

• Пожаревац – Војна пошта 5302 Пожаревац (Поречка бб, Пожаревац)
– чувар

Центар за обуку логистике

• Крушевац – Војна пошта 5019 Крушевац (Балканска 57, Крушевац)
– механичар за пешадијско наоружање
– механичар за возила гусеничаре
– механичар за муницију и МЕС
– механичар за оптичке инструменте и ниш. справе
– механичар за ракетну технику артиљерије
– електромеханичар за електрохемијске и специјалне изворе струје
– кувар
– пекар
– хидротехничар

Центар за обуку везе, информатике и електронских дејстава

• Крушевац – Војна пошта 2143 Горњи Милановац (Кнеза Александра 59 Горњи Милановац),
– чувар
– чувар–вођа смене
– радио-телепринтериста
– возач

Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“


• Ћуприја – Војна пошта 9932 Ћуприја (Булевар војске бр. 2, Ћуприја),
– чувар
– манипулант
– возач тенка М-84

Команду за развој Београдске бригаде

• Београд – Војна пошта 5004 Београд (Савска бб, Јаково)
– чувар
– механичар за муницију и МЕС

Команду за развој Расинске бригаде

• Крушевац – Војна пошта 3161 Крушевац (Балканска 57, Крушевац)
– возач

Команду за развој Тимочке бригаде

• Зајечар – Војна пошта 6002 Зајечар (Николе Пашића бб, Зајечар)
– чувар
– чувар–вођа смене
– чувар–водич службених паса
– радио-релејац
– радио-телепринтериста
– телефонист-линијаш
– механичар за муницију и МЕС
– столар

У Команду ВиПВО

• Београд, Земун – Војна пошта 1094 Земун (Главна бр. 1, Земун)
– стрелац
– кувар

204. ваздухопловну бригаду

• Београд, Батајница – Војна пошта 9858 Батајница (Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
– чувар
– осматрач у командно-радарском одељењу
– авио-оружар
– осматрач
– диспечер

98. ваздухопловну бригаду

• Краљево – Војна пошта 2895 Краљево (Лађевци бб, Краљево)
– чувар
– противпожарац
– возач
– болничар

126. бригаду ВОЈИН

• Београд, Стари Бановци – Војна пошта 6972 Београд (Рашка 2, Београд)
– чувар
– радио-релејац
– радио-телепринтерист
– телефонист-линијаш
– послужилац РУ за везу са ваздухопловом
– електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате
– кувар
– оператор за идентификацију
– авио-диспечер

• Београд, Качарево – Војна пошта 6972 Београд (Рашка 2, Београд)
– чувар
– електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате
– радио-телепринтерист
– послужилац у одељењу аутоматизације

• Београд – Војна пошта 6972 Београд (Рашка 2, Београд)
– механичар за РРУ и УНФ
– механичар за возила точкаше
– електромеханичар – возач за одржавање спец. м/в и ел. агрегата
– механичар за електронска АБХО и инж средства – возач
– ауто-бравар
– руковалац складишне механизације–манипулант

210. батаљон везе

• Београд – Војна пошта 8909 Београд (Рашка 2, Београд)
– радио-релејац
– радио-телепринтерист
– возач

333. инжињеријски батаљон

• Београд – Војна пошта 4310 Панчево (Јабучки пут бб, Панчево)
– возач–послужилац дозера
– возач–послужилац копача
– возач-послужилац ваљка
– кувар

Ваздухопловни-медицински институт

• Београд – Војна пошта 5133 Београд (Црнотравска 17, Београд)
– возач

УСЛОВИ КОНКУРСА


На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије који испуњавају следеће услове:

ОПШТИ УСЛОВИ

• да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
• да имају најмање основно образовање;
• да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
• да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
• да нису старији од 30 година;
• да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
• да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што обавља војнобезбедносна агенција).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

• за возаче моторних возила могу конкурисати лица која имају „Ц“ категорију и која су здравствено способна за возаче војних неборбених моторних возила у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА


Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен образац молбе за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника непосредно, или поштом, команди јединице Војске Србије са којом жели да закључи уговор. Војник на добровољном служењу војног рока предаје попуњен образац молбе за пријем непосредно претпостављеном старешини.

Уз образац молбе прилаже се:

• кратка биографија;
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
• уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
• потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
• уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
• копија војничке књижице и потврда из регионалног центра МО да је одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола и војнике на добровољном служењу војног рока);
• копија дипломе о стеченом образовању (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
• копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини), за лица која конкуришу на формацијско место возача.

Документа која се прилажу уз молбу, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила прописана за избор, биће упућени на лекарски преглед ради оцене способности за професионалну војну службу.

Безбедносна провера биће вршена само за кандидате које надлежна војнолекарска комисија огласи способним за професионалну војну службу у својству професионалног војника.

Образац молбе за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника може се добити на пријавници сваке јединице–установе Војске Србије или преузети кликом на овај линк.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак спровешће се само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, конкурсна комисија обавиће разговор и рангирати их према мерилима за избор.

Позив за разговор и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у молби за пријем.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати, који су обучени за одговарајућу ВЕС, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати, који су служили војни рок и нису обучени за одговарајућу ВЕС и кандидати женског пола, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање, 5 (пет) до 13 (тринаест) седмица, у зависности од специјалности за коју конкуришу. Са кандидатима који успешно заврше обуку закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Са кандидатима који успешно заврше предвиђену селективну обуку у специјалној бригади и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен 30 (тридесет) дана од дана објављивања. Даном објављивања овог конкурса престаје да важи конкурс објављен 1. јула 2010. године.

Некомплетне и непотпуне молбе неће се разматрати и биће одбачене без права на жалбу, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.


Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:

011/2063–432 Генералштаб Војске Србије – Београд;
011/2064–074 Гарда – Београд;
011/3074–486 224. ЦЕД – Београд;
011/3053–507 Команда ЦЛоБ – Београд;
011/3603–546 Бригада везе – Београд;
021/4835–016 1. бригада Копнене војске – Нови Сад;
036/308–146 2. бригада Копнене војске – Краљево;
018/509–722 3. бригада Копнене војске – Ниш;
013/326–221 Специјална бригада – Панчево;
021/4835–441 Речна флотила – Нови Сад;
011/2064–494 Команда за обуку – Београд;
014/296–017 2. центар за обуку – Ваљево;
037/416–089 ЦУК АБХО – Крушевац;
011/3106–583 Центар за обуку ВиПВО – Батајница;
012/223–666 лок. 49–102 Центар за обуку КоВ – Пожаревац;
037/416–340 Центар за обуку логистике – Крушевац;
032/13–290 лок. 49–533 Центар ВИиЕД – Горњи Милановац;
018/508–238 ИВП „Пасуљанске ливаде“;
011/8416–886 лок. 30–767 Команда за развој Београдске бригаде – Јаково;
037/416–023 Команда за развој Расинске бригаде – Крушевац;
019/422–034 лок. 102 Команда за развој Тимочке бригаде – Зајечар;
011/3074–143 Команда ВиПВО – Београд;
011/3106–135 и 011/3106–207 204. ваздухопловна бригада – Батајница;
036/305–041 98. ваздухопловна бригада – Краљево (Лађевци);
011/3005–229 126. бригада ВОЈИН – Београд;
011/3053–214 210. батаљон везе – Београд;
013/326–526 333. инжињеријски батаљон – Панчево;
011/3074–143 Ваздухопловни-медицински институт – Београд.