Ратно ваздухопловствои противваздухопловна одбрана | Јединице и установе РВиПВО

210. батаљон везе

Батаљон везе основна је тактичка јединица службе телекомуникација опремљена и оспособљена за остваривање веза за потребе претпостављене команде.

Командант 210. батаљона везе је мајор Жељко Лукић.

НАМЕНА

210. батаљон везе намењен је да опслужује елементе стационарног центра везе Команде Ратног ваздухопловства и ПВО, поставља покретни центар везе и да реализује телекомуникационо-информационо обезбеђење за потребе Команде РВ и ПВО у миру, ванредним условима и рату.

РАЗМЕШТАЈ

Размештен је  на простору Београда и Новог Сада.
Команда 210. батаљона везе налази се у Београду.

ЗАДАТАК

  • обезбеђење непрекидности и квалитетно функционисање телекомуникационо-информационог система и заштита информација за потребе Команде РВ и ПВО;
  • ојачање елемената стационарног центра везе;
  • постављање покретног центра везе на КМ РВ и ПВО, и
  • обука људства за рад на телекомуникационо-информационим уређајима и системима.  

ОПРЕМА

210. батаљон везе опремљен је уређајима у стационарној и мобилној компоненти, домаћег и западног порекла. Опрему јединице чине:

  • Радио-релејни уређаји који омогућавају пренос аналогних и дигиталних информација;
  • Радио-уређаји ВФ опсега мале, средње и велике снаге којима се обезбеђује одржавање везе на целој територији Републике Србије, користећи ручни и аутоматски режим рада уређаја;
  • Радио-уређаји ВВФ опсега за везу „земља-земља” и „земља-ваздух”;
  • Радио-телефонски уређаји који обезбеђују заштиту говорних информација; 
  • Дигиталне аутоматске телефонске централе и телефонски вишеканални уређаји за пренос аналогних и дигиталних информација по кабловском систему преноса.
  • Уређаји за криптозаштиту који обезбеђују заштићен пренос говорних и штампаних информација и рачунарских података.