Копнена зона безбедности

Војнотехничким споразумом (члан 4) формирана је и Заједничка комисија за спровођење Војнотехничког споразума, коју чине комисија команде Кфора и комисија представника снага безбедности Р. Србије (Војске Србије и МУП-а Р. Србије).


Комисија за спровођење Војнотехничког споразума је стручни орган Здружене оперативне команде Генералштаба Војске Србије који непосредно комуницира с Кфором.

Копнена зона безбедности (КЗБ), дефинисана Војнотехничким споразумом (члан 1, тачка 3, под е), потписаним 9. јуна 1999. године у Куманову – Македонија, протеже се дуж административне линије Републике Србије с аутономном покрајином Косовом и Метохијом (КиМ), чија је укупна дужина 382 километра а ширина 5 километара.

Од уласка снага безбедности Р. Србије у Копнену зону безбедности 2001. године, развијена је коректна, партнерска и професионална комуникација с командом и јединицама Кфора. Редовно се одржавају састанци Заједничке комисије, на којима се тежишно разматрају питања безбедности на КиМ и у Копненој и Ваздушној зони безбедности. Поред тога, дискутује се и о стању и евентуалним повредама административне линије с КиМ и инцидентима у Копненој и Ваздушној зони безбедности.

Тежишни задаци Комисије за спровођење Војнотехничног споразума су координација активности снага безбедности Р. Србије и Кфора дуж административне линије с КиМ и у Копненој и Ваздушној зони безбедности, а подразумевају и праћење спровођења, како Војнотехничког тако и других накнадно потписаних споразума с Кфором.

Успешан процес непосредне реализације споразума базиран је, пре свега, на стручној, логистичкој и професионалној подршци Команде Копнене војске и раду 3. одсека  Копнене војске (за сарадњу с Кфором), као и официра за везу у бригадама које се налазе у захвату административне линије с КиМ.