Ратно ваздухопловствои противваздухопловна одбрана | Јединице и установе РВиПВО

Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора

Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора формирано је као организациона јединица у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе у циљу заступања и изражавања легитимних интереса ваздухопловства Војске Србије, преузетих обавеза из чланства у међународним организацијама, а у складу са споразумом између Министарства одбране Републике Србије и Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора је оперативно одељење са развојним компонентама у саставу Службе за АТМ Агенције за контролу летења. 

Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора организационо је подељено на:

 • Одсек за контролу и заштиту ваздушног простора и
 • Одсек за алокацију ваздушног простора

ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВА 

Развојна компонента 

Основни предвиђени послови и задаци развојне компоненте Одељења за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора обухватају:

 • Учешће у припреми и изради радних докумената, упутстава за рад и координацију и процедура за поступање у специфичним ситуацијама
 • Праћење усклађености постојећих упутстава са потребама корисника
 • Учешће у припреми и имплементацији Концепта флексибилног коришћења ваздушног простора – FUA концепт (Flexible Use of Airspace Concept)
 • Учешће у раду радних група и тимова из области цивилно-војне координације на европском нивоу и процена утицаја на Агенцију за контролу летења, Војску Србије, цивилно-војну координацију и управљање ваздушним простором
 • Хармонизација цивилно - војне експертске позиције о свим будућим програмима и пројектима од утицаја на цивилно - војну координацију и кооперацију
 • Припрема и имплементација програма за унапређење безбедности и цивилно-војне координације у складу с међународним стандардима
 • Сарадња с домаћим и међународним субјектима 

Оперативна компонента 

Основни послови и задаци оперативне компоненте Одсека за контролу и заштиту ваздушног простора обухватају спровођење прописаних националних процедура и доношење одлука у случајевима:

 • Повреде и нарушавања безбедности ваздушног простора
 • Недозвољеног избацивања терета или опасних материја
 • Догађаја који могу да доведу до RENEGADE ситуације (коришћење ваздухоплова као оружје у сврхе терористичке акције)
 • Предлагање и иницирање предвиђених мера за употребу дежурних снага система ПВО
 • Координација између свих заинтересованих страна током процеса управљања догађајем
 • Анализа и процена претњи по питању безбедности нашег ваздушног простора
 • Сарадња и координација са и између домаћих и међународних субјеката 

Основни послови и задаци оперативне компоненте Одсека за алокацију ваздушног простора обухватају: 

 • Доношење одлуке о ефикасном коришћењу ваздушног простора на претактичком и тактичком ASM нивоу (дан пре и дан после)
 • Прикупљање и анализа захтева за коришћења ваздушног простора од стране цивилних и војних корисника који могу изискивати привремену сегрегацију, укључујући и одлуке које се односе на велике војне вежбе и аеромитинге
 • Доношење одлуке о алокацији привремено издвојених делова ваздушног простора – TSA (Temporary Segregated Area) на основу писаног захтева команданта авијацијске јединице и у складу са Упутством о активирању привремено издвојених делова ваздушног простора
 • Решавање опречних захтева – доношење одлуке о алокацији TSA зона и CDR рута
 • Објављивање одлуке о алокацији ваздушног простора кроз План коришћења ваздушног простора – AUP
 • Објављивање Ажурираног плана коришћења ваздушног простора - UUP