Вести
18.01.2011

Одржана анализа обуке у Команди за обуку


У мултимедијалној сали у нишкој касарни „Књаз Михаило“ одржана је анализа обуке у Команди за обуку за 2010. годину. Циљ анализе, којом је руководио командант Команде за обуку, генерал-мајор Александар Живковић, био је да се помоћу квантитативних и квалитативних показатеља реализације задатака сагледају проблеми у раду, предложе мере за унапређење стања и дефинишу задаци за даљи рад.

Посебна пажња придата је сагледавању квалитета индивидуалне обуке, вежби команде и јединица, курсева, физичке обуке и инфраструктуре за обуку. Представници Центра за усавршавање кадрова АБХО изнели су циљеве развоја регионалног центра АБХО у Крушевцу.

Током анализе, учесници су присуствовали приказу оспособљености водича паса, службених паса и нове опреме. Такође, обишли су објекте за смештај војника и приказ поступака и могућности чете санитетске службе. 

 

Email