Вести | Цивилно-војна сарадња
21.05.2012

Завршен курс цивилно-војне сарадње


Други Основни штабни курс у области цивилно-војне сарадње одржан је у Крушевцу у организацији Одељења за цивилно-војну сарадњу Генералштаба Војске Србије, уз помоћ Центра за усавршавање кадрова АБХО, Команде за развој Расинске бригаде и 246. батаљона АБХО. Курс је завршило 20 официра и једна војна службеница, сви припадници органа за цивилно-војну сарадњу (ЦВС) у Војсци Србије.

Поред предавача из Одељења за цивилно-војну сарадњу Генералштаба и Команде за развој Расинске бригаде, наставне садржаје су реализовали и припадници Оружаних снага Републике Италије из Мултинационалне групе ЦВС у Мота ди Ливенци. Гости из Италије одржали су предавања о организацији цивилно-војне сарадње у НАТО и Оружаним снагама Италије и искуствима из мултинационалних операција у Либану и Авганистану. Посебну вредност курсу и могућност сагледавања организације начина рада цивилних организација дало је учешће представника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Црвеног крста Србије из Крушевца и Београдског центра за безбедносну политику. 

Током наставе, полазници  се упознати са теоријским одређењима цивилно-војне сарадње код нас и у свету, организацијом и активностима цивилних организација, основама преговарања, искуствима из мултинационалних операција и оспособили су се за учешће у процесу оперативног планирања по питањима ЦВС. Кроз практичне облике, полазници су стекли основу за поступање са расељеним лицима, рад у центру ЦВС, вршењу патроле и извештавању. На крају курса одржана је вежба оперативног планирања на основу сценарија из треће мисије Војске, односно подршке властима у случају природних катастрофа и других несрећа. Курс је допринео уједначавању метода рада органа цивилно-војне сарадње  у Војсци Србије. Доношење правила цивилно-војне сарадње планирано је до краја 2012. године.

 

Email