Вести
14.02.2012

Постављења и унапређења у Министарству одбране и Војсци Србије


Председник Републике Србије Борис Тадић поводом Дана државности Републике Србије донео је указе од 15. фебруара 2012. године којима се:

А) ПОСТАВЉАЈУ НА НОВЕ ДУЖНОСТИ:

1. за команданта Команде за обуку:
- бригадни генерал СТОЈАНОВИЋ Александра ДУШАН,

2. за заменика команданта Здружене оперативне команде Генералштаба Војске Србије:
- бригадни генерал РАДОВАНОВИЋ Тугомира ГОРАН,

3. за заменика команданта Копнене војске:
- бригадни генерал ЈОНДИЋ Чеде ВОЈИН,

4. за заменика команданта Koманде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране:
- бригадни генерал ГОРДИЋ Лазара МИОДРАГ,

5. за начелника штаба Команде Копнене војске:
- пуковник ЛУБУРА Миладина ЗОРАН,

6. за начелника штаба Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране:
- пуковник ЈОКСИМОВИЋ Томислава ДЕЈАН,

7. за команданта 2. бригаде КоВ Копнене војске:
- пуковник СТАНИЋ Раденка МИЛИЋ,

8. за команданта 250. ракетне бригаде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране:
- пуковник ЖАРКОВИЋ Николе ДУШКО,

9. за директора Војнообавештајне агенције Министарства одбране Републике Србије:
- бригадни генерал ВЛАДИСАВЉЕВИЋ Љубише ДРАГАН,

10. за заменика директора Војнообавештајне агенције Министарства одбране Републике Србије:
- пуковник ИЛИЋ Милоја РАДОСЛАВ,

11. за заменика директора Војнобезбедносне агенције Министарства одбране Републике Србије:
- пуковник СМИЉКОВИЋ Слободана ДРАГАН.

Б) УНАПРЕЂУЈУ У ВИШИ ЧИН:


1. у чин генерал-потпуковника:
- генерал-мајор ЈЕВТИЋ Војислава МИОДРАГ.

2. у чин генерал-мајорa:
- бригадни генерал РАДОВАНОВИЋ Тугомира ГОРАН,
- бригадни генерал ДРАГАНИЋ Стојана ЈОВИЦА,
- бригадни генерал ВУРУНА Милоша МЛАДЕН.

3. у чин бригадног генерала:
- пуковник ЖАРКОВИЋ Николе ДУШКО,
- пуковник ГЛИШОВИЋ Живорада ЖЕЛИМИР,
- пуковник БАНДИЋ Бранка ПРЕДРАГ.

4. ванредно у чин генерала-мајора
- бригадни генерал ЂОРЂЕВИЋ Петронија СЛАЂАН. 

 

БИОГРАФИЈЕ ПОСТАВЉЕНИХ И УНАПРЕЂЕНИХ


бригадни генерал Душан СтојановићКОМАНДАНТ КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ

Командант Команде за обуку бригадни генерал СТОЈАНОВИЋ Александра ДУШАН рођен је 25. јуна 1961. године у Лесковцу. Војну академију, смер артиљерија завршио је 1984. године, Командно штабну школу 1995. године а Генералштабно усавршавање 2002. године.

На дужности команданта 2. бригаде КоВ је од 4. августа 2009. године. 


генерал-мајор Горан РадовановићЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ЗДРУЖЕНЕ ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДЕ ГШ ВС

Заменик команданта Здружене оперативне команде ГШ ВС генерал-мајор РАДОВАНОВИЋ Тугомира ГОРАН рођен је 14. октобра 1962. године у Зајечару. Војну академију, смер ПВО завршио је 1984. године, а Школу националне одбране 2001. године. Последипломске студије ратних вештина завршио је 1997. године, а Магистеријум ратне вештине 1998. године.

На дужности заменика команданта Команде за обуку је од 16. марта 2011. године.


 


бригадни генерал Војин ЈондићЗАМЕНИК КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Заменик команданта Копнене војске бригадни генерал ЈОНДИЋ Чеде ВОЈИН рођен је 1. јануара 1961. године у Добоју. Војну академију, смер пешадија завршио је 1983. године, Генералштабну школу 1996. године, а Школу националне одбране 2002. године.

На дужности начелника штаба Копнене војске је од 27. марта 2007. године.
  


бригадни генерал Миодраг ГордићЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПВО

Заменик команданта Ваздухопловства и ПВО бригадни генерал ГОРДИЋ Лазара МИОДРАГ рођен је 14. септембра 1959. године у Бијељини. Војну академију, смер ПВО завршио је 1981. године, Генералштабну школу 1995. године, а Генералштабно усавршавање 2003. године. Магистар друштвених наука је од 2006. године, а Доктор друштвених наука од 2008. године.

На дужности команданта 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства је од 26. априла 2007. године.
пуковник Зоран ЛубураНАЧЕЛНИК ШТАБА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Начелника штаба Копнене војске пуковник ЛУБУРА Миладина ЗОРАН рођен је 9. јануара 1962. године у Сарајеву. Војну академију, смер пешадија завршио је 1983. године, Магистеријум ратне вештине 2005. године, а Генералштабно усавршавање 2008. године.

На дужности заменика команданта 4. бригаде КоВ је од 28. јула 2008. године.


 


пуковник Дејан ЈоксимовићНАЧЕЛНИК ШТАБА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПВО

Начелник штаба Ваздухопловства и ПВО пуковник ЈОКСИМОВИЋ Томислава ДЕЈАН рођен је 4. априла 1961. године у Прокупљу. Ваздухопловну војну академију завршио је 1984. године, Командно штабно усавршавање 1996. године, а Генералштабно усавршавање 2003. године.

На дужности команданта 98. ваздухопловне бригаде је од 23. маја 2007. године. 

пуковник Милић СтанићКОМАНДАНТ 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Командант 2. бригаде Копнене војске пуковник СТАНИЋ Раденка МИЛИЋ рођен је 19. јануара 1957. године у Подујеву. Војну академију, смер пешадија завршио је 1981. године, Генералштабну школу 1997. године, а Генералштабно усавршавање 2001. године.

На дужности начелника Војне канцеларије у Кабинету министра одбране је од 24. фебруара 2010. године.


 


бригадни генерал Душко ЖарковићКОМАНДАНТ 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ ЗА ПВД

Командант 250. ракетне бригаде за ПВД Ваздухопловства и ПВО бригадни генерал ЖАРКОВИЋ Николе ДУШКО рођен је 26. јануара 1968. године у Бенковцу. Војну академију, смер АРЈ ПВО завршио је 1990. године, Генералштабну школу 1999. године, а Генералштабно усавршавање 2006. године.

На дужности начелника штаба у Команди Ваздухопловства и ПВО је од 15. фебруара 2011. године.


 


бригадни генерал Драган ВладисављевићДИРЕКТОР ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Директор Војнообавештајне агенције бригадни генерал ВЛАДИСАВЉЕВИЋ Љубише ДРАГАН рођен је 15. јуна 1962. године у Баточини. Ваздухопловну војну академију завршио је 1985. године, Генералштабну школу 1996. године, а Школу националне одбране 2002. године.

На дужности заменика директора Војнообавештајне агенције је од 17. јула 2009. године. 


пуковник Радослав ИлићЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Заменик директора Војнообавештајне агенције пуковник ИЛИЋ Милоја РАДОСЛАВ рођен је 10. августа 1959. године у Краљеву. Војну академију, смер везе завршио је 1981. године а Генералштабно усавршавање 2004. године. Магистеријум ратне вештине завршио је 2003. године.

На дужности начелника Главног одељења за операције Војнообавештајне агенције је од 23. јануара 2011. године.


 


пуковник Драган СмиљковићЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ

Заменик директора Војнобезбедносне агенције пуковник СМИЉКОВИЋ Слободана ДРАГАН рођен је 4. септембра 1963. године у Трстенику. Војну академију, смер АБХО завршио је 1986. године, Генералштабну школу 1997. године, а Генералштабно усавршавање 2005. године.

На дужности начелника Главног одељења за операције Војнобезбедносне агенције је од 24. марта 2010. године.


 


генерал-потпуковник Миодраг ЈевтићГенерал-потпуковник ЈЕВТИЋ Војислава МИОДРАГ рођен је 10. септембра 1956. године у Смедереву. Завршио је Медицински факултет 1981. године, Специјализацију из опште хирургије 1992. године а Докторат медицинско-биолошких наука 1997. године.

На дужности ректора Универзитета одбране МО РС је од 8. марта 2011. године. 


 


генерал-мајор Слађан ЂорђевићГенерал-мајор ЂОРЂЕВИЋ Петронија СЛАЂАН рођен је 2. марта 1965. године у Крагујевцу. Војну академију, смер АРЈ ПВО завршио је 1988. године, Генералштабну школу 2000. године, а Генералштабно усавршавање 2007. године.

На дужности начелника Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе МО РС је од 16. јула 2007. године. Од 8.12.2008. године обавља дужност помоћника министра одбране за људске ресурсе.


генерал-мајор Јовица ДраганићГенерал-мајор ДРАГАНИЋ Стојана ЈОВИЦА рођен је 31. јануара 1960. године у Крушевцу. Ваздухопловнотехничку војну академију завршио је 1984. године, Генералштабну школу 1997. године, а Школу националне одбране 1999. године. 


На дужности начелника Управе за обуку и доктрину (Ј-7) је од 31. јануара 2011. године.


 


 


генерал-мајор Младен ВурунаГенерал-мајор ВУРУНА Милоша МЛАДЕН рођен је 5. јула 1963. године у Земуну. Војнотехничку академију, смер ТСл КоВ завршио је 1987. године. Магистеријум природно-математичких наука завршио је 1998. године, а Докторат техничких наука 2005. године. 

На дужности начелника Војне академије Сектора за људске ресурсе МО РС је од 23. јула 2009. године.
 


бригадни генерал Предраг БандићБригадни генерал БАНДИЋ Бранка ПРЕДРАГ рођен је 24. јула 1968. године у Београду. Ваздухопловну војну академију завршио је 1991. године, Генералштабну школу 1999. године, а Генералштабно усавршавање 2009. године.

На дужности команданта 204. ваздухопловне бригаде Ваздухопловства и ПВО је од 18. марта 2011. године.


 


 


бригадни генерал Желимир ГлишовићБригадни генерал ГЛИШОВИЋ Живорада ЖЕЛИМИР рођен је 17. децембра 1965. године у Новом Пазару. Војну академију, смер ОМЈ завршио је 1988. године, Генералштабну школу 1998. године, а Генералштабно усавршавање 2005. године.

На дужности команданта 3. бригаде КоВ Копнене војске је од 1. априла 2011. године.

Email