Вести
08.06.2011

Вежба „Виртуелни искорак 2011“


У Центру за обуку путем симулација Управе за обуку и доктрину Генералштаба у току је друга фаза вежбе подржане рачунарским симулацијама „Виртуелни искорак 2011“, прве такве вежбе у Војсци Србије, која, за потребе обучавања команди и јединица, користи рачунарски моделовано и симулирано оперативно окружење, са елементима борбеног распореда јединица у зони операције.

Поред припадника ЦОПС, у вежби је учествовала и команда 17. механизованог батаљона Прве бригаде Копнене војске, чија је обученост, у ствари, и проверавана.

Циљ вежбе је сагледавање и провера штабног рада и реализација два основна процеса – доношења војних одлука и вођења операције.

С обзиром на то да је током вежбе команди батаљона, која није имала контакт са симулационим моделом Центра, задатке издавала претпостављена команда и да су њихова наређења преношена потчињенима у реалном времену, блиском времену извођења операције у стварним условима, може се закључити да је проверен степен обучености чак четири нивоа командовања, од чете, преко батаљона и бригаде, до контролних органа.

Вежбујућа команда је у тактичком оперативном центру израдила план операције, обавила припрему на картама, припремила оперативна и допунска наређења и доставила их надређенима и потчињеним јединицама. После комуникације која се одвијала на начин сличан оним у стварним условима, операција напада на положаје противника настављена је у виртуелним. Рачунари су, на основу уноса података добијених из наредби и одлука команде, симулирали кретање батаљона и потчињених јединица.

Оцењујући део вежбе, приказан у дану за посетиоце, начелник Управе за обуку и доктрину Генералштаба бригадни генерал Јовица Драганић рекао је да све што је виђено представља резултат вишемесечних напора и сарадње Управе за обуку и доктрину, Команде Прве бригаде Копнене војске и Центра за обуку путем симулација.

- Ово је први пут да се у Војсци Србије реализује вежба помоћу симулација, помоћу програма JCATS, који омогућава симулацију свих елемената значајних за обуку и проверу обучености команди. Стандарди који су постављени овом вежбом, следеће године биће примењени у сличним вежбама других јединица. То је резултат вишегодишњих напора Управе за обуку и доктрину да и Војска Србије добије модеран центар за обуку путем симулација, опремљен најсавременијим софтвером и хардвером, који омогућавају реализацију највишег нивоа обуке данас, рекао је генерал Драганић.

Наченик Центра за обуку путем симулација пуковник Зоран Лучић рекао је да вежба „Виртуелни искорак 2011“ представља квалитативно нови ниво обучавања команди и јединица у Војсци Србије, започет још почетком године.

- До сада смо реализовали четири планске конференције, радионицу и курс. Показало се да је то била квалитетна припрема за главни део вежбе који се реализује од 1. до 10. јуна. Анализе нас тек очекују, али нема сумње да је Центар за обуку путем симулација оспособљен да самостално планира, припрема и изводи вежбе подржане рачунарским симулацијама. И ова вежба је показала да Војска Србије унапређује обуку својих оперативних јединица, чиме значајно допринопси реформским процесима у систему одбране у целини, рекао је пуковник Лучић.

Вежби у Центру за обуку путем симулација присуствовали  су представници Генералштаба Војске Србије, Команде Копнене војске и Команде Прве бригаде.

Погледајте фотогалерију.

 

Email