Вести
01.06.2017

Пријем војника јунске генерације на служење војног рока


У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу служење војног рока данас је почела јунска генерација војника.


Пријем војника почео је на пријавници одакле су одлазили на лекарски преглед, разговор са психологом и војним полицајцем, затим су задужили униформу и сместили се у просторије.

У наредних месец и по дана војници свих специјалности проћиће основну обуку током које ће се обучавати за руковање личним наоружањем, извођење основних тактичких радњи и поступака у борби, стећи основна знања о правилима и односима у војсци и унапредити своју физичку способност и издржљивост.Служење војног рока траје шест месеци и обухвата тромесечну индивидуалну и специјалистичку обуку у центрима за обуку а затим и колективну обуку и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије до завршетка војног рока.

Email