Brigada veze

Osnovna namena Brigade veze je obezbeđenje neprekidnosti funkcionisanja telekomunikaciono-informatičkog sistema Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Brigada veze je neposredno potčinjena Upravi za telekomunnikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

 • Brigada veze
  Komandant Brigade veze, pukovnik Zoran Dragićević
  • Prvi bataljon veze
  • Drugi bataljon veze
  • Treći bataljon veze
  • Četvrti bataljon veze
U sastavu Brigade veze su komanda, komandni vod i četiri bataljona veze.

Komandant Brigade veze je pukovnik Zoran Dragićević.

Zadaci Brigade veze


Brigada veze izvršava sledeće zadatke:

 • Održavanje neprekidnosti telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
 • Nadzor i upravljanje stacionarnom komponentom telekomunikaciono-informacionog sistema Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
 • Postavljanje pokretnih TkIC na komandnim mestima (strategijski nivo)
 • Obuku pripadnika Brigade veze.

Tradicije Brigade veze


Brigada veze formirana je 30. oktobra 2006. godine, kada su u njen sastav ušle jedinice 398. brigade veze i 235. centra stacionarnih veza.
 
Dan Brigade veze obeležava se 20. septembra. Tog dana 1916. godine, na predlog ministra vojnog, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević odobrio je Uredbu o vojnom telegrafu. Brigada veze nastavlja tradicije jedinica veze Vrhovne komande, odnosno Đeneralštaba srpske vojske, nastalih nakon donošenja Uredbe o vojnom telegrafu.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 2063-918
Telefaks: +381 (0) 3603-559

Povezane vesti