Ukazi vrhovnog komandanta Vojske Srbije o unapređenjima i postavljenjima

Četvrtak, 6.7.2023 | Aktuelnosti
Vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike Aleksandar Vučić doneo je ukaze o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti oficira Vojske Srbije.

Ukaze je danas uručio ministar odbrane Miloš Vučević u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića.

Ukazom predsednika Republike general-potpukovnik Želimir Glišović postavljen je na dužnost zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije. Dosadašnjem zameniku načelnika Generalštaba general-potpukovniku Petru Cvetkoviću je prestala profesionalna vojna služba, sa pravom na penziju.

Brigadni general Tiosav Janković je unapređen u čin general-majora i postavljen na dužnost načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije. Pukovnik Zoran Dragićević je unapređen u čin brigadnog generala i postavljen na dužnost načelnika štaba Komande Kopnene vojske. Pukovnik Novica Gogić je postavljen na dužnost komandanta 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

Ministar odbrane je pripadnicima Vojske Srbije čestitao na unapređenjima i postavljenjima i poželeo im da s ponosom nose nove činove i budu još uspešniji u daljem radu. On je izrazio uverenje da će oficiri na novim dužnostima opravdati ukazano poverenje i da će, kao i do sada, profesionalno, motivisano i požrtvovano izvršavati sve svoje zadatke.

General-potpukovnik Želimir Glišović je rođen 17. decembra 1965. godine u Novom Pazaru. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1988. godine. Završio je Vojnu akademiju 1988. godine, Komandno-štabno usavršavanje 1998. godine, Generalštabno usavršavanje 2005. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2016. godine. Na novu dužnost odlazi sa mesta načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije.

General-major Tiosav Janković je rođen 29. septembra 1974. godine u Užicu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2008. godine, Generalštabno usavršavanje 2013. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2017. godine. Na novu dužnost odlazi sa mesta komandanta 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

Brigadni general Zoran Dragićević je rođen 13. avgusta 1969. godine u Loznici. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1988. godine. Završio je Vojnu akademiju 1991. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2000. i Generalštabno usavršavanje 2012. godine. Na novu dužnost odlazi sa mesta komandanta Brigade veze.

Pukovnik Novica Gogić je rođen 13. aprila 1975. godine u Užicu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2010. i Generalštabno usavršavanje 2015. godine. Do sada je bio na dužnosti zamenika komandanta 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

Povezane vesti