Obuka vojnika službe telekomunikacija

Ponedeljak, 31.7.2023 | Obuka
U jedinicama Brigade veze u toku je stručno-specijalistička obuka vojnika generacije ,,mart 2023“ koji drugi deo vojnog roka služe u ovom sastavu Vojske Srbije.

Reč je o vojnicima službe telekomunikacija, koji se, nakon uspešno savladane individualne obuke u centrima Komande za obuku, u Brigadi veze obučavaju za realizaciju kolektivnih zadataka na dužnostima radio-teleprinterista, radio-relejaca i telefonista-linijaša.

Obuka se realizuje na savremenim telekomunikacionim uređajima i sistemima, u specijalno opremljenim kabinetima i terenskim uslovima. Cilj je da se vojnici osposobe za realizaciju kolektivnih zadataka, u skladu sa namenom jedinice, u prvom redu za postavljanje elemenata telekomunikacionih stanica i proveru kvaliteta komunikacija u planiranim radio-mrežama.

Vojnici koji žele da stupe u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije se za to mogu prijaviti još tokom služenja vojnog roka, a mnogi iz ove generacije vojnika službe telekomunikacija će, iskustva to govore, radni odnos zasnovati baš u Brigadi veze, gde će obavljati odgovorne dužnosti od značaja za neprekidno funkcionisanje telekomunikaciono-informacionog sistema u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Povezane vesti