VOJSKA SRBIJE

Bojevo gađanje artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD

Petak, 6.7.2018 | Obuka

Na „Pasuljanskim livadama“ je u toku višednevno taktičko i vatreno osposobljavanje artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva malog dometa Vojske Srbije.

Na intervidovskom poligonu „Pasuljanske livade“ realizuje se višednevno taktičko i vatreno osposobljavanje artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva malog dometa Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO i Komande za obuku s vodnim i baterijskim bojevim gađanjem ciljeva na zemlji i u vazdušnom prostoru.

Cilj vežbe, koja se odvija od 30. juna do 6. jula, jeste da se pojedinci, posluge i jedinice uvežbaju i osposobe za gađanje u svim uslovima borbenih dejstava, uz maksimalno korišćenje raspoloživog borbenog naoružanja, odnosno protivavionskih topova SPAT 30/2 milimetara praga i PAT 40 milimetara bofors.

Na vežbi su učestvovale artiljerijske baterije 25. i 35. artiljerijsko-raketnog diviziona za PVD Druge i Treće brigade kopnene vojske i tri artiljerijska voda, po jedan iz artiljerijsko-raketnih diviziona za PVD 98. i 204. vazduhoplovne brigade i Centra za obuku pripadnika RV i PVO. Doprinos uspehu vežbe dali su i piloti 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade, posebno pilot major Slobodan Dudaš u supergalebu N62T, koji je na sajli dugoj 1200 metara vukao metu.

Ocenjujući uspeh vežbe i bojevog gađanja ciljeva na zemlji i u vazdušnom prostoru na „rednom broju 1“ pukovnik Nebojša Dobrijević iz Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO je istakao da su svi postavljeni ciljevi vatrenog i taktičkog osposobljavanja postignuti uz vrlodobre i odlične rezultate gađanja.

– Nismo iznenađeni postignutim rezultatima, tim pre jer smo na aerodormu Batajnica u vremenu od 25. do 30. juna sa ovim jedinicama realizovali veoma opsežna trenažna i kontrolna gađanja, uz višesatno praćenje aviona galeb G-4. Tu obuku prošli su svi pripadnici jedinica koje su učestvovale na gađanju, pošto je to bio jedan od uslova za njihov izlazak na poligon i realizaciju bojevog gađanja. Na kraju, treba reći da su Komanda za obuku i Komanda Intervidovskog poligona „Pasuljanske livade“ takođe imali značajnog udela u uspehu vežbe, s obzirom na to da su obezbedili sve potrebne uslove za kvalitetnu realizaciju značajnih zadataka koje smo za ovih nekoliko dana izvršili. Slobodno se može reći da je, posle ovih bojevih gađanja, na kojima su učestvovali profesionalni pripadnici, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka i pripadnici rezervnog sastava artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD Kopnene vojske, RV i PVO i Komande za obuku, vatrena osposobljenost pojedinaca, posluga i jedinica podignuta na viši nivo, rekao je pukovnik Nebojša Dobrijević.

Dušan Glišić, MC Odbrana

Povezane vesti