Obilazak obuke polaznika Osnovnog kursa za podoficire

Četvrtak, 8.8.2019 | Aktuelnosti

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas polaznike 14. klase Osnovnog kursa za podoficire u Centru za obuku Kopnene vojske na poligonu „Peskovi“.

Ministar Vulin je, nakon obilaska i prikaza segmenata obuke, ocenio da se Vojska svakodnevno obučava i da naši pripadnici svakog dana usvajaju nova znanja.

– Na kursu za buduće podoficire Vojske Srbije možemo sa zadovoljstvom da se uverimo da su oni visoko motivisani, da su spremni da rade, da žele da uče i da pokazuju sve one sposobnosti koje su potrebne za buduće podoficire. Podoficiri su kičma svake vojske, oni su ti koji rade sa vojnikom, koji nose najveći teret i zbog toga je veoma važno da budu obučeni, ali da budu zadovoljni i motivisani. Vojska Srbije je spremna da ispuni svaki svoj zadatak, a ove godine ćemo imati i značajno veći broj unapređenja u prve podoficirske činove. Smatramo da Vojska Srbije mora da se ojača upravo u tom segmentu. Dobar podoficir, zadovoljan podoficir - zadovoljna i sigurna Vojska Srbije – poručio je ministar Vulin.

Načelnik Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Željko Petrović izrazio je zadovoljstvo onim što su polaznici kursa danas pokazali.

– Polaznici kursa su danas pokazali da su dostigli onaj nivo sposobnosti koji im omogućava da po završetku kursa i promovisanja u prvi podoficirski čin uspešno komanduju jedinicama ranga odeljenja i da mogu da pokažu ono što su naučili, jer u vojsci je to ključno pravilo – pokaži pa onda traži od potčinjenih da tako postupaju – istakao je general Petrović.

Nakon referisanja zamenika komandanta Centra za obuku Kopnene vojske potpukovnika Nikole Otaševića, ministar je obišao stacionarno logorovanje polaznika 14. klase Osnovnog kursa za podoficire, a prisustvovao je i prikazu obučenosti na dekontaminacionoj, sanitetskoj i telekomunikacionoj stanici.

U okviru prikaza obučenosti, polaznici su prikazali savlađivanje vatrene staze, posedanje i promenu vatrenih položaja, dejstvo na zaposednuti objekat, kao i obuku kandidata logističkih specijalnosti.

Današnjem obilasku su prisustvovali i zastupnik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Siniša Kresović i glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Zoran Kocić.

Osnovni kurs za podoficire traje šest meseci, a po završetku Kursa, kandidati se proizvode u čin vodnika i postavljaju se na formacijska mesta u jedinicama Vojske Srbije.

Povezane vesti